En skolegård full av bevegelse

Motorikkparken er et norskutviklet konsept som fokuserer på å trigge balanse- og motorisk lek for et bredt aldersspenn, helt fra barnehagealder til voksen. Filosofien bak motorikkparken bunner i erkjennelsen at fysisk aktivitet og det å utfordre seg motorisk er viktig for både fysisk og intellektuell utvikling.

Apparatene er spesielt konstruert for å fungere i kombinasjon med hverandre, med muligheter for mange varierte bevegelser med forskjellig vanskelighetsgrad. Det gjør at balanseaktivitetene blir morsomme og lystbetonte uavhengig av brukerens ferdighetsnivå.

  • Motorikkparken fungerer som en lekeplass og aktivitetspark for et bredt aldersspenn. Dette er apparater man vokser med, ikke fra.
  • Uovertruffen stimulanse av støttemuskler, balanse og motorikk.
  • God sikkerhet: Spennende apparater som "kiler i magen", selv om fallhøyden er lav.
  • Estetisk: Lave høyder på de fleste apparatene gir et anlegg som ikke ruver i landskapet, men som føyer seg fint inn de aller fleste plasser.
  • Universell utforming: Lav tilgangshøyde og enkel tilkomst til apparatene gjør at alle kan delta i leken uavhengig av funksjonsnivå.
  • Bærekraftig: Robuste apparater med kloke miljømessige materialvalg og utskiftbare deler gir lang levetid.

Det finnes i dag motorikkparker i barneskoler og ungdomsskoler over hele landet. Parkene fungerer til lek og trening, og som sosiale samlingplasser. Felles for motorikkparkene er at de er mye brukt av barna.

Motorikkparken kan noen ganger realiseres som et nærmiljøanlegg i tilknytning til skolen, med tilskudd av spillemidler.

Les også:

Spesielt utviklede apparater

Aktivitets- og lekeapparatene kan settes sammen i spennende kombinasjoner og hinderløyper. De tåler nordisk klima og intens bruk.

Se apparatene

Barneskoler

En motorikkpark i skolegården stimulerer barnas motorikk og balanse, med god effekt på både fysisk og intellektuell utvikling. Og barna elsker det!

Les om barneskole

Ungdomsskoler

Motorikkparken blir et populært samlingspunkt i skolegården, der alle kan delta i uorganisert fysisk aktivitet på sitt eget nivå.

Les om ungdomssskole 

Balansen - en "superkraft"

En god balanse er viktig i så å si all sport og idrett, men også i hverdagen. Og balansetrening har også andre effekter du kanskje ikke var klar over.

Derfor skal du trene balansen 

Her finner du motorikkparkene

Motorikkparker finnes over hele landet, Du finner dem i alt fra barnehager og skoler til gater, torg og kjøpesentre.

Se referanser