Ti bud for en mer bære­kraft ig lekeplass

Skrevet av
Maria Grindheim Skavland
Prosjektutvikler og partner i team Rampline

Miljøvennlig, klimanøytral, universelt utformet? Det er mange hensyn å ta når man planlegger en lekeplass eller aktivitetspark. Den skal tross alt brukes av våre egne barn, generasjonen som skal arve kloden, og hva er vel da mer naturlig enn at resultatet blir bærekraftig? Men bærekraft er ikke nødvendigvis det samme som et ensidig fokus på miljø. Begrepet inneholder mer enn det.

Hvis man ser på FNs 17 bærekraftsmål, så inkluderer de blant annet bekjempelse av fattigdom og ulikhet som viktige faktorer. Å bidra i dugnaden for å nå bærekraftsmålene innebærer derfor å se etter muligheter for praktiske løsninger som er til glede for alle, men med så små ulemper som mulig.

I Rampline har vi fokus på bærekraft for lekeplasser og lekeapparater. I den sammenheng er noe av det viktigste, etter vår mening, å lage en lekeplass som faktisk blir brukt, og som inkluderer alle. Man må da også passe på at apparater og materialer tåler intens bruk, og man kan bli nødt til å gjøre noen kompromisser underveis.

Vi har laget en liste på hva vi mener man bør ta med i vurderingene for bærekraftige lekeplasser eller aktivitetsanlegg.

Les også Rampline og FN´s bærekraftsmål

Ramplines 10 bud for mer bærekraftige lekeplasser:

1 / Universell utforming

Å INKLUDERE SÅ MANGE SOM MULIG

 • Sørg for god tilkomst gode passasjer
 • Velg lekeapparater som er enkle å komme inntil og hvor det er lett for en assistent å være med i aktiviteten – det er viktig for mange barn med funksjonsnedsettelse
 • Sørg for at lekeplassen har noe for alle, så langt det lar seg gjøre
 • Velg underlag som ikke begrenser fremkommeligheten på området for rullestolbrukere

2 / Lekeapparater som barna ikke vokser fra

LA LEKEN VARE SÅ LENGE SOM MULIG

 • Velg lekeapparater som har flere bruksmåter og muligheter for kreativ og fri lek
 • Velg apparater som byr på utfordrende momenter som mestres over tid

3 / Finn en god beliggenhet

DET BESTE ER OM LEKEPLASSEN ER ET NATURLIG STOPPESTED OG ER ET STED MAN ØNSKER Å VÆRE

 • Er det enkelt å stikke innom lekeplassen på vei til noe annet? Den impulsive leken er ofte minst like viktig som den planlagte
 • Se etter muligheter for å etableres lekeplassen tett på gangveier, boliger, handelstilbud etc.

4 / Ta hensyn til miljøet

SØRG FOR MINST MULIG SKADE FOR MILJØ

 • Velg varige materialer
 • Velg trevirke fra sertifiserte skogbruk (FSC eller PEFC) som sikrer at ressursene er forvaltet bærekraftig, og stål fra produsenter som produserer med lavt klimaavtrykk
 • Velg stål med riktig overflatebehandling for lang varighet
 • Velg apparater som har mulighet til utskifting av enkeltdeler ved slitasje eller hærverk
 • Pass på at barn ikke kommer i kontakt med skadelige materialer og at materialer ikke avgir miljøskadelige stoffer
 • Det er viktig med bevisste valg og å etterspørre dokumentasjon, samt å stille krav til godt håndverk

5 / Skap den gode møteplassen

EN GOD MØTEPLASS OPPLEVES SOM TRYGG OG SOM ET NATURLIG STED Å VÆRE

 • Ha god belysning. Et opplyst område øker tilgjengeligheten og skaper trygghet
 • En god møteplass er designet for å kunne tas i bruk på flere måter. Eksempelvis lek og fysisk aktivitet, sitte ned sammen på benker, en hvil på gressplenen, ta en kaffe og oppleve byen eller parken. Dette er ting vi alle gjør på tvers av alder og livssituasjon, og som kan bidra til at uterommet samler et mangfoldig nabolag
 • En positiv kvalitet for en møteplass kan være at området er skjermet fra trafikk og støy

6 / Plass til mange

DET KREVES IKKE ALLTID ET STORT AREAL FOR Å SKAPE AKTIVITET OG LEK FOR MANGE

 • Apparater som kan brukes av alle, som kan settes i grupper eller hinderløyper er ofte en god løsning
 • Et mindre areal skaper også mer kontakt og kan gjøre området mer koselig og intimt
 • Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. En lekeplass laget med produkter som appellerer til alle, uansett alder, kjønn og funksjonsnivå vil derfor gi mye bruk i forhold til ressursene som er lagt ned i anlegget. Dette er bra for både økonomien og miljøet

7 / Kombinere ulike typer underlag

VARIERT UNDERLAG SKAPER LIV, VEKKER NYSKJERRIGHETEN OG BIDARR TIL TRIVSEL OVER TID

 • Ulike underlag gir ulike muligheter for lek. Alle vet hvor deilig det er å lære å sykle på asfalt, å ligge på gress som kiler under beina, eller å våge seg på nye krumspring på et fallunderlag som er trygt å falle på

8 / Ta hensyn til både jenters og gutters behov

JENTER ØNSKER Å VÆRE LIKE FYSISK AKTIVE SOM GUTTER

 • Undersøkelser viser at gutter og jenter har forskjellige behov når det gjelder uorganisert fysisk aktivitet
 • Mens gutter ofte liker aktiviteter med konkurranse og faste regler, vil mange jenter foretrekke friere aktiviteter mer preget av fysisk lek
 • Det er i dag dessverre et større tilbud som passer guttenes behov. Det viser seg at for mange anlegg apellerer for lite til jenter.
  Les mer i bloggen vår På tide å legge til rette for jenter

9 / Uorganisert aktivitet

DEN BESTE AKTIVITETEN ER BARNAS EGEN

 • Velg et aktivitetsanlegg som tilrettelegger for egenorganisert trening for barn og unge. Disse selvstyrte øktene på barnas egne premisser viser seg å være viktige bidrag til utvikling og læring gjennom hele oppveksten
 • Se etter muligheter for anlegg som gir god fysisk fostring samtidig som den viktige leken og den uformelle aktiviteten blir ivaretatt

10 / Aktivitet som fremmer helse

EN LEKEPLASS SOM TILRETTELEGGER FOR VARIERT OG GOD FYSISK AKTIVITET ER ET GODT BIDRAG TIL FOLKEHELSEN

 • Prioriter apparater som gir utfordringer og mestringsopplevelse over tid
 • Forskning viser at lek, også etter småbarnsalderen, har en høy verdi
 • Lek fremmer livskvalitet, kreativitet og læring i alle aldre og kulturer