Fremtidens aktivitetsanlegg

Mennesker i alle aldre elsker å være i aktivitet i Motorikkparken, som stimulerer balanse og motorikk. Finn ut hvorfor Motorikkparken er fremtidens aktivitetsanlegg.

aktivtetsparken trigger fysisk lek

Ramplines ulike aktivitetsapparater er spesielt utviklet for å lage spennende lekeplasser og aktivitetsanlegg for fysisk lek, rekreasjon og lystbetont trening – helt fra barnehagealder til voksen. Vi kaller konseptet motorikkpark.

Aktivitetsapparatene fra Rampline er spesielt utviklet for motorikkparkkonseptet. Det betyr at de kan brukes hver for seg, samtidig som de er godkjent for å plasseres på tett avstand i spennende kombinasjoner, noe som stimulerer brukerens fantasi og trigger aktivitet.

Se aktivitetsapparatene

Bruksområder for Motorikkparken

Se aktivitetsapparatene | Eksempler på Motorikkparker | Motorikkparker levert av Rampline

Motorikkparken blir en plass der alle kan være i aktivitet på tvers av generasjoner.