En aktivtetspark som trigger fysisk lek

Ramplines ulike aktivitetsapparater er spesielt utviklet for å lage spennende lekeplasser og aktivitetsanlegg for fysisk lek, rekreasjon og lystbetont trening - helt fra barnehagealder til voksen. Vi kaller konseptet motorikkpark.

Aktivitetsapparatene fra Rampline er spesielt utviklet for motorikkparkkonseptet. Det betyr at de kan brukes hver for seg, samtidig som de er godkjent for å plasseres på tett avstand i spennende kombinasjoner, noe som stimulerer brukerens fantasi og trigger aktivitet.

Bruksområder for motorikkparken

Barnehager

Små barn elsker apparater som kan brukes til både fysisk lek og rollelek. Motorikkparken blir en lekeplass de vokser med, ikke ifra.

Barnehager

Barneskoler

En motorikkpark i skolegården stimulerer barnas motorikk og balanse, med god effekt på både fysisk og intellektuell utvikling. Og barna elsker det!

Barneskoler

Ungdomsskoler

Motorikkparken blir et populært samlingspunkt i skolegården, der alle kan delta i uorganisert fysisk aktivitet på sitt eget nivå.

Ungdomssskoler 

Nabolag og sameier

Motorikkpark-konseptet ideellt for eksisterende nabolag og nybygg. En aktivitets- og lekeplass med høy kvalitet, som passer for alle aldre, øker livskvaliteten – og verdien på boligene.

Boligområder

Byer, gater, torg og bilfritt bymiljø

Byer som Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger har benyttet Ramplines motorikkpark-konsept for å skape aktivitet i byen der folk samles.

Motorikkpark i byen

Se aktivitetsapparatene | Eksempler på motorikkparker | Motorikkparker levert av Rampline

Motorikkparken blir en plass der alle kan være i aktivitet på tvers av generasjoner.