Forankring av lekeapparater

Ramplines forankring av leke- og aktivitetsapparater krever generelt en lav forankringsdybde. Innfestingen er praktisk og enkel, basert på solid innfesting med bolter i betongfundament.

Løsningen innebærer også rask montering/demontering av lekeapparatene og gir god tilkomst til forankringspunkt og forankringsdeler.

Nødvendig tykkelse på betongfundamentet for hvert apparat er oppgitt under teknisk informasjon på produktsiden, og er for de fleste apparater 15 eller 20 cm. Hvis man ønsker å redusere fundamentets tykkelse må arealet økes for å gi samme stabilitet, for eksempel ved å la flere apparater dele ett felles fundament. Felles fundament med 15 cm tykkelse er en vanlig løsning.

Ta kontakt med oss for nærmere informasjon dersom det er behov for lavere forankring eller er begrensninger i forankringsdybder.

Forankring ved bruk av helstøpt fallunderlag

Der det benyttes et fast falldekke, som feks gummiheller eller helstøpt falldekke, festes apparatet direkte i fundamentet med ekspansjonsbolter.

Eksempel total dybde: 26 cm (20 cm betong, 6 cm helstøpt dekke).

 

Forankring med løsmasser som fallunderlag

De fleste av våre apparater kan leveres tilpasset for montering i løsmasser, som feks gress, flis eller fallsand. Det brukes da tilpassede stålkrakker som forankres til betongfundamentet. Dette er en solid forankring som også gir god tilkomst om det skulle oppstå behov for utskifting eller utbedring av enkeltdeler.

Eksempel total dybde: 50 cm (20 cm betong, 30 cm overdekning med løsmasser).

 

Forankring på takterrasser

Ved montering og forankring av aktivitetsapparater på takterrasser er det som regel en begrenset dybde til rådighet for fundamentering. Med Ramplines standard forankring på 15 og 20 cm betongfundament kan apparatene monteres på tak på nivå med feks tredekke og belegningsstein.

Les mer om anlegg på takterrasser.

Street-konseptet - uten nedgravde fundamenter

Rampline har også utviklet det unike Street- konseptet. Dette er lekeplasser som kan plasseres i gater og byrom - nesten over alt.
Krever ikke forankring eller tiltak i bakkenivå. Solide og populære konstruksjoner som tiltrekker seg alle aldersgrupper.

Se løsninger for mobile lekeplasser Street-balanseparker