På tide å legge til rette for ­jenter!

Mange områder for egenorganisert fysisk aktivitet viser seg å først og fremst appellere til gutter. Men mye kan gjøres for å få jentene med.

Lesetid 9 minutter

Jenter vil være i aktivitet

Skrevet av
Maria Grindheim Skavland
Prosjektutvikler og partner i team Rampline

Når tenåringsguttene spiller fotball eller driver med skating så er det få av jentene som blir med. Samtidig viser undersøkelser at jentene egentlig ønsker å være i aktivitet akkurat like mye som guttene. Så hva kan vi gjøre for at flere jenter skal bli motivert til å utfolde seg i lek og aktivitet?

Ungdommer trenger å være fysisk aktive, det er noe vi alle er enige om. Samtidig vet vi at mange etter hvert slutter i organiserte idrettsaktiviteter, og frafallet er spesielt stort i årene på ungdomsskolen. Men mens guttene ofte fortsetter med egenorganiserte aktiviteter, er dette ikke så vanlig blant jentene. Faktisk består brukerene av en typisk ballbinge eller skatepark av ca 80% gutter men bare 20% jenter! Jenter ser ut til å foretrekke andre aktiviteter.

Jentegjengen i Motorikkparken

På Finnøy i Stavanger kommune treffer vi en jentegjeng ute i skolegården. Her har de en motorikkpark som utfordrer til balanselek og motoriske bevegelser. Jentene bruker lekeplassen både i friminutter og etter skoletid.

– Jeg digger at vi kan leke og være litt ville i friminuttene.

PRISKA 12 ÅR

Lilly Corneliussen, Anne Rørtveit og Priska Oeynhaussen går i 7. og 8. trinn, og er blant jentene som liker godt å være fysisk aktive. 

Sosial møteplass

Disse jentene liker godt muligheten til å være sosiale samtidig som de er i aktivitet. Nettopp det sosiale aspektet trekker forskerne frem når det gjelder hva jenter legger vekt på ved egenorganisiert fysisk aktivitet. – I friminuttene sitter vi ofte på kubestativene sammen. Og noen ganger ser vi hvem som kan gjøre de rareste eller vanskeligste tingene uten å falle av, forteller jentene ivrig.

Forskningen viser også at jenter velger sine aktiviteter med et annet utgangspunkt enn gutter. Når guttene gjerne vil konkurrere, vil jenter heller være i aktivitet uten bestemte regler. Der guttene blir inspirert til aktivitet av en bane med linjer og mål, ønsker jenter generelt mer kreativ fri bevegelse.

Priska, Anne og Lilly elsker å være i aktivitet i friminuttene.

– Jeg liker å turne, svinge rundt og teste nye ting på stativene.

ANNE 12 ÅR

Selv om jentene trigges av å kunne mestre nye ting, er det ikke først og fremst i konkurranse mot andre. – Det er gøy når det er litt utfordrende, da blir vi ikke leie av å holde på, sier Anne. Det er like mye lek som det er fysisk aktivitet, og det ser jentene ut å trives med. Denne leken får opp pulsen, styrker muskler og forebygger skader, og de konsentrerer seg for å mestre stadig vanskeligere utfordringer.

Behov for aktivitetsområder for jenter

Jo større konkurranseelementet er i aktiviteten, desto større ser forskjellen i interesse ut til å bli mellom jenter og gutter. Fotball- og isbaner er verstingene, der over 80 % av brukerne er gutter. Når man derimot ser på hvilke anlegg som jenter bruker like mye som gutter, så er det områder for lek.


– Jeg liker at vi blir bedre i turn når vi leker her. Og mykt underlag er kjempebra for da kan vi slå hjul og øve på å stå på hendene.

LILLY 13 ÅR

Motorikkparken gir mestringsfølelse

Motorikkparkene er designet for å gi høy stimulering av balanse og motorikk gjennom kreativ og fri lek. Konseptet legger til rette for lek og trening i ett og samme konsept. Terskelen for å prøve seg på apparatene skal være lav, samtidig som det skal være så utfordrende at alle, alltid, kan finne noe nytt og spennende å mestre.

Forberingspotensiale

Jentene liker seg godt i Motorikkparken i skolegården, og har egentlig bare to ting de vil forbedre: For det første ønsker de plass til flere. Det er kjedelig å noen ganger måtte vente på tur. For det andre kunne de tenke seg noen trampoliner.

Dette er en motorikkpark

Konseptet er norsk og utviklet av Rampline. Motorikkparker settes opp i mange ulike størrelser og utforminger. Ramplines aktivitesapparater er universelt utformet, noe som blant annet betyr at de kan brukes på mange måter av så mange som mulig, uavhengig alder og funksjonsnivå.

Se referanser: Motorikkparker i ungdomskole, barnehage og byrom


Se også eksempler oppsett av Motorikkparker

Tips til hvordan å lage et
attraktivt aktivitetsområde for jenter

Les også:

  • Aktivitetsparken ved Lakkegata skole i Oslo ble spesielt tilrettelagt for jenter
  • Vigdis Steinarsdottir Rishaug: Masteroppgave i landskapsarkitektur med tema om å bedre tilpasse utendørs aktivitetsområder til jenters behov
  • Blomdahl, U., Elofsson, S. & Åkesson, M. (2012) Spontanidrott för vilka? (pdf) En studie av kön och nyttjande av planlagda utomhusytor for spontanidrott under sommarhalvåret. Stockholms Universitet

Flere artikler verdt å lese