Løsninger for takterrassen

Skrevet av
Vidar Skavland
Partner og produktutvikler i team Rampline

Tak i byer og tettbygde områder er en ressurs som stadig oftere blir tatt i bruk som verdifulle rekreasjonsarealer i form av takterrasser med takhager, sittegrupper og beplanting. Med et tilbud for lek, bevegelse og trening blir takterrassen enda mer attraktiv og komplett som oppholdssted. Balanseparken er et aktivitetsanlegg som fungerer for en bred aldersgruppe.

Perfekt for takterrassen

Balanseparken får en lav profil som ikke dominerer på takterrassen, og den blir et visuelt interessant og positivt tilskudd med gode estetiske kvaliteter. Med en riktig sammensetning av apparater får man et kompakt anlegg som inspirerer ung og gammel til aktivitet, selv med et lite areal til rådighet. For å oppnå universell utforming benyttes et nivåstabilt fallunderlag, som helstøpt gummi eller kunstgress. Det gjør apparatene tilgjengelige også for personer med funksjonsnedsettelser.

Forankring av apparatene

De fleste av Ramplines apparater krever en fundamenteringsdybde på kun 25 cm (20 cm fundament + 5 cm fallunderlag), og kan også reduseres ytterligere ved behov. Det betyr at anlegget som regel kan plasseres i nivå med feks. beplanting og terrassedekke.

1. Fundament 2. Fallunderlag 3. Belegningsstein 4. Beplanting 5. Tredekke 6. Singel, Glasopor etc. 7. Underliggende takkonstruksjon med membran 8. Kantavgrensning med cortenstål 9. Tynt drenerende lag
Trampoline på takterrassen

Et unntak fra den lave fundamenteringsdybden er hvis man ønsker nergravde trampoliner, som krever 48cm dybde. Man kan da bygge opp slik at trampolinen legges på et høyere nivå. Eksempelet nedenfor er fra lekeplassen på taket av Herbarium kjøpesenter i Stavanger. Trampolinene ble bygget opp 30 cm med stigningen fordelt på noen meter, og lekeplassen oppleves som flat selv med denne oppbyggingen.

Lekeplassen er tegnet av Snøhetta, prosjektet av Rampline og utført montert av Rampline i samarbeid med Stangeland Maskin.

Spør oss om løsninger på takterrassen

Har du behov for spesialtilpasninger eller en lavere forankring enn vår standard løsning? Spør oss om råd og veiledning.
Ikke nøl med å kontakte oss!