Dette er Rampline

ADDING MOVEMENT TO PUBLIC SPACES | Rampline er en norsk utvikler og leverandør av leke- og aktivitetsapparater til offentlig uterom, med fokus på aktiviteter som stimulerer balansen. Vår pasjon er å få mennesker til å utfordre seg selv. Ramplines motorikkparker skal lokke til aktivitet samtidig som de er estetisk tiltalende, og kan fungere som møteplasser på tvers av generasjoner, kjønn og funksjonsnivå.

NEVER STOP PLAYING | Alle, uavhengig av evne til bevegelse og funksjon, har behov for og stort utbytte av å leke. Lek bringer livskvalitet, og et viktig bidrag til læring og sosialisering gjennom hele livet. Vi jobber for at design og funksjon skal invitere alle inn i lek og aktivitet. Med våre produkter kan du leke, mestre, være kreativ og utvikle gode ferdigheter fra du går i barnehagen og til du er voksen.

BÆREKRAFTIGE LEKE- OG AKTIVITETSPARKER | Ramplines apparater har en høy materialkvalitet og er beregnet på intens bruk. Riktig materialvalg, enkelt vedlikehold og lang levetid gir god bærekraft, og er noe Rampline fokuserer på i alle produkter.

Mennesket er fullt ut menneske bare når det leker
Schiller 1759-1805