Det er resultatet som teller

Alle prosjekter er like viktige for oss i Rampline, enten det gjelder ett enkelt aktivitetsapparat eller en komplett balansepark, og om det er i vår egen bakgård eller på den andre siden av kloden.
Rampline kan bidra på ulike måter i prosessen.

1. Design og utkast

Mulighetene for å kombinere vårt aktivitetsutstyr er mange, og våre kunder har ofte klare tanker om retningen på sitt prosjekt. I utviklingsfasen kan vi bidra med kunnskap og innspill for en best mulig bruksverdi på anlegget.

  • Vi har en inngående kjennskap til hvordan barn, ungdommer og voksne bruker utstyret. De enkelte apparatene såvel som komplette anlegg som vi utvikler oppfyller selvsagt europeisk norm EN 1176.
  • Vi kan levere utkast og skisser til anlegg med utgangspunkt i et gitt areal og budsjett, en tenkt målgruppe, og der man ønsker bestemte apparater fra andre leverandører inkludert i prosjektet osv.
  • I prosjektet samarbeider vi gjerne med landskapsarkitekt, og leverer tekniske DWG-filer og annet grunnlag som det måtte være behov for til planer og visualiseringer.
2. Prosjektering og gjennomføring

Montering av apparatene er som regel en rettfrem prosess, men Rampline kan alltid kontaktes for spørsmål og for å finne løsninger dersom man støter på utfordringer underveis.

  • I prosjektet tas det høyde for en leveringstid på apparatene på mellom 2-8 uker, avhengig av hva som er lagervare og hva som spesialproduseres.
  • Rampline kan bidra med arbeidstegninger inkludert betongplan, dybder, soner etc. 
  • Alle apparater inkluderer en detaljert monteringsveiledning, og vi er alltid tilgjengelige som støtte til montør og entreprenør gjennom arbeidet med monteringen.
  • Ved montering av vår stedstilpassede aktivitetsbenk FloatingBench™ vil vi selv være til fysisk stede ved monteringen.
3. Oppfølging og garantier

Våre apparater er robuste og krever lite vedlikehold. Vi er uansett alltid tilgjengelige for å svare på spørsmål knyttet til drift og vedlikehold av anlegget, slik at resultatet er mest mulig lek og aktivitet for den investeringen som er gjort.

  • Hvert apparat leveres med et vedlikeholdsdokument for et mest mulig problemfritt anlegg gjennom mange år.
  • Apparatene er konstruert med utskiftbare deler, og vi har de fleste reservedeler på lager for å kunne levere raskt.
  • Eventuelle mangler som omfattes av våre garantier dekkes selvsagt av oss, der vi kostnadsfritt leverer nødvendige deler for utbedring.

Ett apparat eller et komplett anlegg?

Ta kontakt for en prat om ditt prosjekt. Vi hjelper deg videre!