Sikkerhetsvurdering med nedfelte trampoliner

Ved utforming av balanse- og Motorikkparker inkluderer Rampline ofte trampoliner av modell Playground Loop™ fra Eurotramp for å legge til rette for hopp mellom trampoliner samt til og fra annet lekeutstyr. Apparatene står da plassert slik at de deler sikkerhetssoner.

Den europeiske normen for lekeplassutstyr (EN 1176) beskriver at når en hoppeduk gir brukeren en forhåndsbestemt hoppretning, skal støtflaten i hoppretningen være 3 meter. Rampline mener dette punktet i normen er relevant når trampolinen er av typen langstrakt “track-trampoline”, men premisset passer ikke inn på små runde trampoliner som Playground Loop. 

Vår erfaring er at flere små trampoliner satt i rekke ikke generer mer fart i noen hoppretning enn hva én enslig trampoline gjør. At flere små trampoliner satt i rekke skulle gi en forhåndsbestemt hoppretning mener Rampline er en for streng tolkning, og ikke i tråd med intensjonen til normen

Rampline erfarer imidlertid at små nedfelte trampoline som modellen Loop bør ha en sikkerhetssone/fallsone på 200 cm, med en støtsone på 150 cm med støtdempende underlag.

Vi presiserer at Ramplines vurderinger er basert på trampolinen Playground Loop med PlayPro™ kantbeskytter fra Eurotramp og Rampline.

| 1. Benk, trapp, betongkant etc. | 2. Asfalt, gress, brostein etc. | Trampolinen skal ha en støtflate med støtdemping på min. 150 cm. Sikkerhetssonen uten hindringer bør være 200 cm.