Skoler og barnehager

En motorikkpark er en lekeplass som fungerer fra barnehagealder og oppover. Med apparater som kan brukes på flere måter, avhengig av ferdigheter, funksjonsnivå og alder stimulerer motorikkparken til fysisk utfoldelse og balansetrening.

Dette gir ikke bare rom for kreativ lek, men styrker samtidig muskler og stimulerer barnets hjerne på viktige måter.