Dette er Motorikkparken

Den beste treningen er den man gjør uten at man tenker over det, blir det sagt. I en Motorikkpark™ er det nærmest umulig å ikke la seg rive med og utfordre balanse, spenst og motorikk. Motorikkparken fungerer for alle aldre, og blir en arena for både lek og mer målrettet trening.

Motorikkparken settes sammen av utstyr som er spesielt utformet for å trigge fysisk aktivitet. Utstyret er sertifisert av TÜV for bruk på både lekeplass og som treningsutstyr.

Se apparatene her

Apparatene er godkjent for å trygt kunne plasseres tettere enn tradisjonelt leke- eller treningsutstyr. Det gjør at de kan brukes i kombinasjon med hverandre, på svært mange ulike måter.

dette er unikt med utstyret fra rampline

Motorikkparken stimulerer til aktivitet der brukeren finner på kreative bevegelsesmønstre og -sekvenser ut fra sitt eget ferdighetsnivå. Det gir rom for utvikling av balanse og motorikk over tid.

les om fordelene med balansetrening

Motorikkparken fungerer for alle aldre, fra barnehage til voksen. En Motorikkpark™ er et godt valg som lekeplass eller aktivitetspark i de aller fleste sammenhenger.

Bruksområder for Motorikkparken

vis alle Motorikkparker