Nedlastinger

Her kan du laste ned filene du trenger. Hvis det er noe du ikke finner, kontakt oss.

Rampball®
PDF-filerFiltype
ProduktarkPDF
Monteringsanvisning | Montering i gress eller løsmasserPDF
Monteringsanvisning | Montering i helstøpt underlagPDF
Monteringsanvisning | Montering i kunstgressPDF
FDV | Forvaltning, drift, vedlikeholdPDF
Fargekart | 23 fargerPDF
Teknisk 2D/3DFiltype
Rampball® 35/50/50R/70R | 2D | Med sikkerhetssone DWG
Rampball® 35/50/50R/70R, plassert i gruppe | 2D | Med sikkerhetssoneDWG
Rampball® 35/50/50R/70R, for helstøpt dekke | 3D | Med sikkerhetssone og fundamentDWG
Rampball® 35/50/50R/70R, for kunstgress | 3D | Med sikkerhetssone og fundamentDWG
Rampball® 35/50/50R/70R, for gress | 3D | Med sikkerhetssone og fundamentDWG
Rampball® 35/50/50R/70R, for løsmasser | 3D | Med sikkerhetssone og fundamentDWG
BIM/IFCFiltype
Rampball® 35/50/50R/70R, for helstøpt underlagIFC
Rampball® 35/50/50R/70R, for løsmasserIFC
Rampball® 35/50/50R/70R, for gressIFC
Rampball® 35/50/50R/70R, for kunstgressIFC
Gå til produktside

Rampline® slakkline
PDF-filerFiltype
ProduktarkPDF
Monteringsanvisning, helstøpt underlag eller kunstgress | Inkludert montering av linePDF
Monteringsanvisning, løsmasser eller gress | Inkludert montering av linePDF
Monteringsanvisning, SlackShield™ line PDF
FDV | Forvaltning, drift, vedlikeholdPDF
Teknisk 2D/3DFiltype
Rampline® slakkline | 2D | Med sikkerhetssoneDWG
Rampline® slakkline, for helstøpt dekke | 3D | Med sikkerhetssone og fundamentDWG
Rampline® slakkline, for gress/løsmasser | 3D | Med sikkerhetssone og fundamentDWG
BIM/IFCFiltype
Rampline® slakkline, for helstøpte underlagIFC
Rampline® slakkline, for løsmasserIFC
Gå til produktside

Jumpstone™
PDF-filerFiltype
Produktark PDF
Monteringsanvisning | På gress og løsmasserPDF
Monteringsanvisning | På helstøpt underlagPDF
Monteringsanvisning | På kunstgressPDF
FDV | Forvaltning, drift, vedlikeholdPDF
Teknisk 2D/3DFiltype
Jumpstone™ 27/50 | 2D | Med sikkerhetssoneDWG
Jumpstone™ 27/50, plassert i gruppe | 2D | Med sikkerhetssoneDWG
Jumpstone™ 27/50, for helstøpt dekke | 3D | Med sikkerhetssone og fundamentDWG
Jumpstone™ 27/50, for kunstgress | 3D | Med sikkerhetssone og fundamentDWG
Jumpstone™ 27/50, for gress | 3D | Med sikkerhetssone og fundamentDWG
Jumpstone™ 27/50, for løsmasser | 3D | Med sikkerhetssone og fundamentDWG
BIM/IFCFiltype
Jumpstone™ 27/50, for helstøpt dekkeIFC
Jumpstone™ 27/50, for kunstgressIFC
Jumpstone™ 27/50, for gress IFC
Jumpstone™ 27/50, for løsmasserIFC
Gå til produktside

BalanceBuddy™
PDF-filerFiltype
Produktark PDF
MonteringsanvisningPDF
FDV | Forvaltning, drift, vedlikeholdPDF
Teknisk 2D/3DFiltype
BalanceBuddy™ 216/316 rett/skrå | 2D | Med sikkerhetssoneDWG
BalanceBuddy™ 216/316 rett/skrå, for helstøpt dekke | 3D | Med sikkerhetssone og fundamentDWG
BalanceBuddy™ 216/316 rett, for gress/løsmasser | 3D | Med sikkerhetssone og fundamentDWG
BIM/IFCFiltype
BalanceBuddy™ 216/316 rett/skrå, for helstøpt dekkeIFC
BalanceBuddy™ 216/316 rett, for gress/løsmasserIFC
Gå til produktside

BalanceBuddy WAVE™
PDF-filerFiltype
Produktark PDF
MonteringsanvisningPDF
FDV | Forvaltning, drift, vedlikeholdPDF
Teknisk 2D/3DFiltype
BalanceBuddy™ Wave | 2D | Med sikkerhetssoneDWG
BalanceBuddy™ Wave, for helstøpt dekke | 3D | Med sikkerhetssone og fundamentDWG
BalanceBuddy™ Wave, for gress/løsmasser | 3D | Med sikkerhetssone og fundamentDWG
BIM/IFCFiltype
BalanceBuddy™ Wave, for helstøpt dekkeIFC
BalanceBuddy™ Wave, for gress/løsmasserIFC
Gå til produktside
Fungi™
PDF-filerFiltype
Produktark PDF
MonteringsanvisningPDF
FDV | Forvaltning, drift, vedlikeholdPDF
Teknisk 2D/3DFiltype
Fungi™ 3 og 5, for helstøpt dekke | 2D | Med sikkerhetssone DWG
Fungi™ 3 og 5, for helstøpt dekke | 3D | Med sikkerhetssone og fundament DWG
Fungi™ 5, for løsmasser | 3D | Med sikkerhetssone og fundament DWG
BIM/IFCFiltype
Fungi™ 3 og 5, for helstøpt dekke IFC
Fungi™ 5, for løsmasserIFC
Gå til produktside

Rampbow™
PDF-filerFiltype
ProduktarkPDF
MonteringsanvisningPDF
FDV | Forvaltning, drift, vedlikeholdPDF
Teknisk 2D/3DFiltype
Rampbow™ alle oppsett | 2D | Med sikkerhetssoneDWG
Rampbow™ alle oppsett, helstøpt dekke/kunstgress | 3D | Med fundament og sikkerhetssoneDWG
Rampbow™ alle oppsett, gress/løsmasser | 3D | Med fundament og sikkerhetssoneDWG
BIM/IFCFiltype
Rampbow™ alle oppsett, helstøpt dekke/kunstgressIFC
Rampbow™ alle oppsett, gress/løsmasserIFC
Gå til produktside

Rampit Twin™
PDF-filerFiltype
ProduktarkPDF
MonteringsanvisningPDF
FDV | Forvaltning, drift, vedlikeholdPDF
Teknisk 2D/3DFiltype
RampitTwin™ 200/220 | 2D | Med sikkerhetssoneDWG
RampitTwin™ 200, helstøpt dekke/kunstgress | 3D | Med fundament og sikkerhetssoneDWG
RampitTwin™ 220, helstøpt underlag, kunstgress eller løsmasser | 3D | Med fundament og sikkerhetssoneDWG
BIM/IFCFiltype
RampitTwin™ 200, helstøpt dekke/kunstgressIFC
RampitTwin™ 220, helstøpt underlag, kunstgress eller løsmasserIFC
Gå til produktside

Rampit™
PDF-filerFiltype
Produktark PDF
MonteringsanvisningPDF
FDV | Forvaltning, drift, vedlikeholdPDF
Teknisk 2D/3DFiltype
Rampit™ 85/120/150 | 2D | Med sikkerhetssoneDWG
Rampit™ 85/120/150, helstøpt underlag/kunstgress | 3D | Med sikkerhetssone og fundament DWG
Rampit™ 120/150, gress/løsmasser | 3D | Med sikkerhetssone og fundamentDWG
BIM/IFCFiltype
Rampit™ 85/120/150, helstøpt underlag/kunstgressIFC
Rampit™ 120/150, gress/løsmasserIFC
Gå til produktside


Rampit Hopper™
PDF-filerFiltype
Produktark PDF
MonteringsanvisningPDF
FDV | Forvaltning, drift, vedlikeholdPDF
Teknisk 2D/3DFiltype
Rampit Hopper™ | 2D | Med sikkerhetssoneDWG
Rampit Hopper™, helstøpt underlag/kunstgress | 3D | Med sikkerhetssone og fundament DWG
Rampit Hopper™, løsmasser | 3D | Med sikkerhetssone og fundamentDWG
BIM/IFCFiltype
Rampit Hopper™, helstøpt underlag/kunstgressIFC
Rampit Hopper™, løsmasserIFC
Gå til produktside

Rampit Storm™
PDF-filerFiltype
ProduktarkPDF
MonteringsanvisningPDF
FDV | Forvaltning, drift, vedlikeholdPDF
Teknisk 2D/3DFiltype
RampitStorm™ | 2D | Med sikkerhetssoneDWG
RampitStorm™, helstøpt underlag | 3D | Med sikkerhetssone og fundamentDWG
RampitStorm™, løsmasser | 3D | Med sikkerhetssone og fundament DWG
BIM/IFCFiltype
RampitStorm™, helstøpt underlagIFC
RampitStorm™, løsmasserIFC
Gå til produktside

KIDS TRAMP PLAYGROUND Loop™
PDF-filerFiltype
Produktark | KIds Tramp Playground Loop og PlayPro PDF
Monteringsanvisning Kids Tramp Playground Loop™PDF
Monteringsanvisning PlayPro™PDF
FDV Kids Tramp Playground Loop™ | Forvaltning, drift, vedlikeholdPDF
FDV PlayPro™ | Forvaltning, drift, vedlikeholdPDF
Teknisk 2D/3DFiltype
Loop™ | 2D | Med sikkerhetssoneDWG
Loop™ | 3D | Med sikkerhetssoneDWG
BIM/IFCFiltype
Kids Tramp Playground LoopIFC
Gå til produktside

FloatingBench™
PDF-filerFiltype
ProduktarkPDF
Forberedelser til montering | Anvisninger for støping av fundament, fallunderlag etc. PDF
FDV | Forvaltning, drift, vedlikeholdPDF
Gå til produktside