INNOVATIV OG BÆREKRAFTIG

Vi vil bidra til folkehelse og velvære ved å få mennesker til å leke mer.

Samfunnsansvar

Vår lidenskap er å utvikle konsepter som i til syvende og sist bidrar til en bedre folkehelse, spesielt for barn og unge. Dette betyr å være innovativ til fordel for fri og kreativ fysisk lek. Slik lek er viktig for barns fysiske og mentale utvikling og trivsel.

Ramplines mål

Vårt mål er å alltid se det store bildet for å balansere funksjon, holdbarhet og bærekraft på best mulige måte.

  • Vi forutsetter at fysisk lek er essensielt i alle livsfaser, og at bevegelse er grunnleggende for folks velvære og forebygging av helseproblemer. Vi ønsker å gjøre det mulig for mennesker i alle aldre og på alle funksjonsnivåer å delta i slik fysisk lek.
  • Vår ambisjon er å skape en attraktiv, sikker og stabil arbeidsplass ved å kombinere vår innovasjonsstyrke med en dyp forståelse av lek og fysisk aktivitet og dens betydning, eller det vi kaller å være en «kreativ hybrid».
  • Vi er forpliktet til å passe på at vårt arbeid er i tråd med FNs 17 bærekraftsmål, som blant annet innebærer å sikre at produkter vi kjøper er produsert i etter internasjonalt anerkjente standarder for arbeidsforhold og miljøhensyn.

På denne måten skal Rampline være en innovativ og relevant bidragsyter til folkehelsen i verden. Og vi vil gjøre det på en bærekraftig måte.

Les også  Rampline deltar i dugnaden for å nå FNs bærekraftsmål

bærekraftige produkter

Bærekraftig produksjon handler om å skape mer med mindre ressurser. En lekeplass, Motorikkpark™ eller aktivitetspark fra Rampline legger til rette for aktivitet for alle, uavhengig av alder, kjønn og funksjonsnivå. Et aktivitetsområde som er flittig brukt vil gi en god avkastning i forhold til hva det koster, både med hensyn til økonomiske ressurser og miljøpåvirkning.

Produkter med lang levetid, der vi mest mulig unngår bruk av miljøbelastende materialer, gjør Ramplines aktivitetsutstyr til et utmerket alternativ for prosjekter med miljøfokus.

I Rampline bruker vi blant annet bærekraftig produsert naturgummi, resirkulert giftfri rågummi og stål eller aluminium produsert med ren norsk vannkraft.

Likestilling og universell utforming

Rampline leverer universelt utformet leke- og aktivitetsutstyr som er tilgjengelig for alle, uavhengig av alder, kjønn og funksjonsnivå. Likhet betyr å inkludere alle. For å fjerne forskjeller mellom mennesker må vi gjøre steder for fysisk aktivitet, som stimulerer vår utvikling på ulike måter, tilgjengelige for alle.

Livsløpsprodukt

Ramplines lekeapparater gir muligheter til å lære og mestre nye ting gjennom hele livet. Det er apparater man vokser med – ikke fra. De gir alltid nye utfordringer å mestre – så lenge man er villig til å leke.