Egenskaper og fordeler

Ramplines aktivitetsapparater er utviklet og produsert i Norge. De er designet for å elskes av mennesker i alle aldre og på alle funksjonsnivå. Derfor må de også tåle hard bruk. Dette er noen av egenskapene våre produkter utmerker seg med:

Kreativ lek

Kreativitet og utforsking er sentralt i all lek og læring. Derfor er Ramplines leke- og aktivitetsapparater designet for å kunne brukes på mange ulike måter. Da er det i stor grad brukerens fantasi, alder, ferdigheter eller behov som bestemmer hvordan apparatene kan brukes.

 

Balanse

Våre aktivitetsapparater er laget for å stimulere balanse, bevegelighet og motorikk – de basale ferdighetene som er så viktige for barn i vekst og utvikling.

Balansen er helt grunnleggende i all bevegelse et menneske gjør, og i alle idretter. I tillegg er den viktig for skadeforebyggeing og kroppsholdning. Balansen er også viktig for å kunne være aktiv og i bevegelse gjennom et langt liv.

Les også
Derfor skal du trene balansen

Trening

Den beste treningen er den du gjør uten at du tenker over det. Ramplines løsninger legger til rette for lek og trening i ett og samme konsept. Balanse-, styrke- og bevegelsestrening blir bokstavelig talt en lek, og tar hver minste muskel i bruk.

 

 

Variasjon

Mange av Ramplines apparater er laget  for å kunne settes i løyper eller grupper i ulike kombinasjoner. Variasjonsmulighetene er mange, og dette er også selve essensen i vårt motorikkparkkonsept. Motorikkparken inspirerer til fysisk lek og bevegelse og gir utfordringer på alle nivåer.

Se også eksempler på oppsett motorikkparker

Sikkerhet

Alle våre apparater er konstruert for høy sikkerhet for brukerene. Apparatene har ingen skarpe kanter, og de fleste horisontale overflater er dekket med støtdempende gummi.

Alle Ramplines leke- og aktivitetsapparater er TÜV-sertifisert iht EN 1176:1-2017

Alle aldersgrupper

Fysisk aktivitet og lek er viktige faktorer for vår trivsel og læring gjennom hele livet. Det er også den aller beste rammen for å skape kontakt på tvers av alder. Vi har utviklet våre apparater for å trigge kreativ lek som gir utfordring og mestring. Apparater som man aldri vokser fra, og som samler mennesker i alle aldre.

 

Universell utforming

Vi er opptatt av at alle skal inkluderes i lek og aktivitet uavhengig av funksjonsevne. Derfor gjør vi alt vi kan for at alle skal kunne delta ut fra sitt nivå, og derfor er våre lekeapparater og lekeplasser universelt utformet.

Les også
Lekeplass for alle

Miljø

Miljø og bærekraft er sentralt i det vi gjør. Noe annet ville vært helt utenkelig når vi leverer løsninger som først og fremst skal brukes av kommende generasjoner. Derfor legger vi vekt på å produsere så holdbare produkter som mulig, så miljømessig fornuftig som mulig.

Les også
Rampline og FNs bærekraftsmål
Samfunnsansvar
4 grep for bærekraftig lekeplass

Fleksibel forankring

Våre apparater er tilpasset både faste underlag som kork eller gummi og løse underlag som sand, bark eller gress.
Fundamenteringen er gjort så lav som mulig for å også kunne brukes på takterrasser eller andre steder med begrenset dybde for fundamentering.

Vedlikeholdsvennlig

Alle apparatene er produsert av korrosjonsbeskyttede materialer og konstruert med tanke på intens helårs bruk utendørs.

Apparatene er utformet slik at man har tilkomst ved service eller dersom det oppstår behov for utskifting av enkeltdeler.

Vi er her for deg

Med Ramplines inngående kjennskap til produktene tilbyr vi rask support. Som både utvikler og produsent har vi kort leveringstid på alle deler. 

For spørsmål om montering, vedlikehold eller reparasjon,

ring oss på +47 916 65 774
eller send oss en henvendelse