Garantert lang levetid

Produktgarantier

Garantitiden gjelder fra kjøpsdato. Faktura ved kjøp av våre produkter gjelder som garantibevis.

20-års garanti
Galvanisert, pulverlakkert og rustfritt stål og PE-plater.

10-års garanti
Pulverlakkert aluminium, kulelager og naturgummi.

5-års garanti
Fjærinnfestingssystem.

50-års garanti
Accoya leveres med 50-års råtegaranti (ved montering over bakken).

Trampoliner fra Eurotramp
Eurotramp er en tredjepartsleverandør, og produktene herfra leveres med egne garantibestemmelser. Eurotramps garanti for produktserien Playground Loop er 2-års garanti på trampoline-kassen. Øvrige deler er slitedeler som ikke omfattes av garantien. Se mer på eurotramp.com

Garantidekning
Ramplines produktgaranti innebærer kostnadsfri forsendelse av produkt eller produktdeler, etter Ramplines skjønn. Beskrivelse for montering/utførelse medfølger.

Garantien forutsetter at produktet er installert og vedlikeholdt i henhold til medfølgende instruksjoner
For at garantien skal være gjeldende forutsettes det at produktet er installert i henhold til produktets monteringsanvisning og vedlikeholdt etter produktets FDV.
Kjøper er pliktig å gi skriftlig reklamasjon til Rampline AS dersom feil eller mangler skulle oppstå.

Garantien dekker slitasje eller skader som er forårsaket av aktiviteten apparatet er laget for
Ramplines produktgarantier dekker ikke skade som skyldes feilaktig bruk, uaktsomhet, normal slitasje og kosmetiske problemer eller feil på grunn av misbruk eller hærverk. Naturlige endringer i gummi over tid anses som kosmetiske endringer og dekkes ikke av våre garantier.

Garantien forutsetter at det kun brukes tilhørende komponenter
Rampline AS er ikke ansvarlig for feil, mangler eller lignende som kan oppstå ved bruk av komponenter som ikke medfølger produktet eller som ikke er levert av Rampline AS.

Reservedeler
Forekommer hærverk eller behov for utvidet vedlikehold, tilbyr Rampline AS alle reservedeler gjennom produktets levetid. Produktene er konstruert med praktisk tilkomst for utskifting av enkeltdeler. Har du spørsmål eller trenger tilsendt deler fra Rampline kan du kontakte oss og vi hjelper deg.