Forankringsløsninger

Ramplines apparater er enkle å forankre, montere og demontere, og krever ikke stor fundamenteringsdybde

Separate eller felles fundament?

Nødvendig tykkelse på betongfundamentet for hvert apparat er oppgitt under «Montering og sikkerhet» på produktsiden, og er for de fleste apparater 15 eller 20 cm. Hvis man ønsker å redusere fundamentets tykkelse må arealet økes for å gi samme stabilitet. En løsning for å oppnå dette er å la flere apparater dele ett felles fundament.

1. Felles fundament med 15 cm tykkelse 2. Separat fundament med 20 cm tykkelse
Street-Motorikkpark™ uten nedgravde fundamenter

Rampline har også utviklet det unike Street-konseptet. Dette er lekeplasser som kan plasseres i gater og byrom – nesten over alt – og som ikke krever forankring eller tiltak i bakkenivå.

Se løsninger for mobile lekeplasser Street-motorikkparker