Trygg lek på tredekke

NYHET


RAMPLINE LANSERER SHOCKDECK™

Shockdeck™️ – et miljøvennlig fallunderlag til lekeplassen

Endelig kan vi bygge lekeplasser med fallunderlag som ivaretar både miljø og universell utforming. Shockdeck™ består i hovedsak av trevirke med underliggende dempende komponenter.

ShockDeck™ leveres som et sett med støtdempere. Den ukompliserte konstruksjonen gjør byggingen enkel, og materialet til selve tredekket kan kjøpes i nærmeste byggevarehandel. Lekeapparatene monteres som vanlig med innfesting i underliggende betongfundamenter.

Priser og bestilling

ET TreDEKKE med demping
opp til 1,6 meter

Et ferdiglagt ShockDeck™ er et fallunderlag med overflate av tre som hviler på et unikt dempingssystem. Her benyttes ingen flytende masser, forurensende gummigranulater eller lim.

ShockDeck™ er sertifisert i henhold til NS EN 1177:2018 for fallhøyde opp til 1,6 meter.

KORTREIST og NATURLIG

95% av ShockDeck™ bygges av norsk og skandinavisk furu fra sertifiserte, bærekraftige og kortreiste råmaterialer.

Norsk skogbruk er blant verdens mest bærekraftige skogbruk.
Hogst av modne trær, som vokser sakte og ikke tar opp så mye CO2, vil gi plass til ny skog som lagrer karbon mer effektivt .

Treets positive bidrag til miljøregnskapet kombinert med trevirkets unike egenskaper, gjør ShockDeck™️ til en fremtidsrettet løsning som underlag til lek og aktivitet.

SUPERDEMPEREN

ShockDeck™ er konstruert med en innovativ komponent av naturgummi som sørger for at tredekket absorberer fall og gir dempingen som er nødvendig ved lek og aktivitet. 

Sammen med den justerbare foten vil denne lille og usynlige løsningen utgjøre den store forskjellen – et sertifisert fallunderlag til lekeplass, laget av bærekraftige materialer.

Naturgummi er et materiale som tåler utallige deformasjoner, og som alltid går tilbake til sin opprinnelige form.

ENDELIG Et fallunderlag som oppfyller fremTidens krav

ShockDeck™ er utviklet for å oppfylle kravet til fallunderlag for lekeplasser som gir universell utforming og minimal miljøbelastning. Matrisen under viser ShockDeck™ sammenlignet med de vanligste typene av fallunderlag som brukes til lekeplasser i dag.

  ShockDeck™ Helstøpt gummi Kunstgress Fallsand/grus Bark/flis
Universell utforming          
Fri for mikroplast          
Kan kildesorteres          

Fordeler og egenskaper

EN GOD LØSNING FOR MILJØET

 • Lave klimagassutslipp
 • Ingen svinn av mikroplast eller avrenning av farlige stoffer
 • Høy grad av ombruk
 • Generer ikke problematisk avfall
 • Støtdempere kan brukes på nytt
 • Ingen bruk av lim eller kjemikalier ved installasjon
 • Inneholder ikke helse- og miljøfarlige stoffer
 • Drenerende overflate – kan kombineres med løsninger for overvannshåndtering

Universelt utforMET

 • Shockdeck™ har en rullevennlig overflate som gir utmerket fremkommelighet for alle funksjonsnivå, også for brukere med rullestol

Vedlikeholdsvennlig

 • Lite, enkelt og forutsigbart vedlikehold
 • Tilrettelagt for å kunne skifte ut både komponenter og elementer
 • Effektivt og enkelt å inspisere

Vanlige Spørsmål og svar

Gå til produktsiden for å finne priser, bestilling, teknisk info, produktark, nedlastbare filer mm.

SHOCKDECK™️ PRODUKTSIDE

Vidar Skavland
Produktutvikler i Rampline