Underlagsguiden

Se vår oversikt på ulike alternativ for underlag på lekeplasser og aktivitetsanlegg

Valg av fallunderlag for lekeplassen

Riktig fallunderlag for lekeplassen er viktig av mange grunner. I tillegg til sikkerhet må man tenke på universell utforming, miljø, pris, vedlikehold, estetikk og ikke minst hvor godt underlaget er å leke på.

Det er flere typer fallundelag å velge mellom med ulike muligheter og begrensninger som må veies opp mot hverandre. Oversikten lengre nede på siden viser de vanligste typene; en underlagsguide med fordeler og ulemper. Gå til oversikten

Men først noen ord om de ulike faktorene som kan påvirke ditt valg av underlag:

Det er produsentens ansvar å produsere og levere sikre lekeapparater og underlag, og det er eieren av lekeplassen som har ansvaret for vedlikeholdet slik at lekeplassen til enhver tid er sikker å leke på. Dette sier lovverket om fallunderlaget

STØTDEMPING

Alle fallunderlag for lekeplasser skal være godkjent etter den europeiske standarden EN 1177 for den fallhøyde som lekeutstyret har. Hensikten med standarden er først og fremst å forebygge hodeskader og andre alvorlige skader.

Det er leverandøren av utstyret som kan fortelle hvilken fallhøyde underlaget skal dimensjoneres for, så man må alltid kontrollere at underlaget faktisk kan brukes til det utstyr som er tenkt. For eksempel er naturgress tillatt til en maks kritisk fallhøyde på 100 cm.

Det underlaget som er ansett for å ha de aller beste støtdempende egenskapene er fallgrus. Dette fordi grusen absorberer all energien i sammenstøtet og ikke gir noen sprett tilbake, slik andre materialer kan gjøre.

MILJØ

Naturmaterialer som gress, bark, treflis eller sand – og helst kortreiste produkter – er selvsagt overlegne fra miljøperspektiv sammenlignet med syntetiske materialer som gummidekke eller kunstgress.

Syntetiske underlag har viktige egenskaper som gjør dem vanskelige å utelukke helt, men siden de er fremstilt av petroleumsråvarer er de en kilde til mikroplastpartikler. Dette gjelder også resirkulerte materialer. Det relativt nye materialet helstøpt kork kan være et kompromiss med noe mindre miljøpåvirkning, men med de samme fordelene som gummiunderlag og kunstgress.

PRIS

Prisen på selve materialet, pluss kostnadene for legging, gir en kvadratmeterspris. Denne prisen må som regel veies mot de vedlikeholdskostnader som man kan forvente gjennom lekeplassens levetid. Det er nettopp når det kommer til vedlikeholdet som de store forskjellene målt i kroner kan åpenbare seg.

Vedlikehold

Enkelte underlag krever en god del vedlikehold, spesielt hvis lekeplassen har mange barn som leker. Generelt vil løsmasser som sand og bark kreve mer vedlikehold enn helstøpte underlag. Man må fylle på, jevne til, rydde materialer som sprer seg, og det kan være nødvendig å kontrollere om fallunderlaget inneholder søppel, avføring fra katter eller farlige gjenstander som sprøytespisser eller glasskår. Helstøpte materialer og kunstgress er heller ikke alltid uproblematiske siden eventuelle skader fra feks hærverk kan være vanskeligere å rette på uten spesielle materialer og kunnskap.

UNIVERSELL UTFORMING

At alle skal ha mulighet til å leke på lekeplassen, uavhengig av funksjonsnivå, er noe som burde være selvsagt, men som dessverre blir neglisjert noen ganger. For å kunne ha tilgang med rullestol kreves ofte at underlaget på området nærmest utstyret er fast, som for eksempel et helstøpt underlag eller kunstgress.

ESTETIKK

Dersom man ønsker et så naturlig miljø som mulig på lekeplassen så vil man kanskje velge gress, sand eller flis. I motsatt ende av skalaen finner man gummiunderlag, som kan legges i fargerike mønstre og formes til et spennende lekelandskap med hauger og dumper.

ANDRE EGENSKAPER

Noen egenskaper dreier seg om materialets taktile kvaliteter, hvordan det oppleves og hvordan det stimulerer leken. Små barn elsker å kunne leke med sand (selv om støtsand ikke helt fungerer helt som sanden i en sandkasse). For større barn er kunstgress eller helstøpt underlag uslåelig når man vil stå på hender, slå hjul eller for en gjeng ungdommer å sitte på og være sosiale sammen.

Dette sier loven om fallunderlag på lekeplass

Underlagsguiden

Fordeler og ulemper med forskjellige underlagsmaterialer

Motorikkparker fra rampline

En arena for fysisk lek som stimulerer motorikk og balanse. Les mer om Motorikkparken her.

Team Rampline

Flere artikler verdt å lese