Valg av fallunderlag for lekeplassen

Riktig fallunderlag for lekeplassen er viktig av mange grunner. I tillegg til sikkerhet må man tenke på universell utforming, miljø, pris, vedlikehold, estetikk og ikke minst hvor godt underlaget er å leke på.

NB! Rampline er ikke selv forhandler av fallunderlag. Oversikten nedenfor er ment å gi en nøytral sammenligning.

Det kan være utfordrende å veie de ulike underlagstypenes fordeler og ulemper mot hverandre, og dessverre eksisterer ikke det underlaget ennå som er best i alle kategorier. Oversikten lengre ned på siden viser de vanligste typene; en underlagsguide med fordeler, ulemper og muligheter. Gå till oversikten

Men først noen ord om de ulike faktorene som kan påvirke ditt valg av underlag:

Det er produsentens ansvar å produsere og levere sikre lekeapparater og underlag, og det er eieren av lekeplassen som har ansvaret for vedlikeholdet slik at lekeplassen til enhver tid er sikker å leke på. Dette sier lovverket om fallunderlaget

STØTDEMPING

Alle materialer som benyttes som underlag skal være godkjent etter EU-normen for den fallhøyde som lekeutstyret har. Hensikten med EU-normen er først og fremst å forebygge hodeskader og andre alvorlige skader.

Det er leverandøren av utstyret som kan fortelle hvilken fallhøyde underlaget skal dimensjoneres for, så man må alltid kontrollere at underlaget faktisk kan brukes til det utstyr som er tenkt. For eksempel er naturgress tillatt til en maks kritisk fallhøyde på 100 cm.

Det underlaget som er ansett for å ha de aller beste støtdempende egenskapene er fallgrus. Dette fordi grusen absorberer all energien i sammenstøtet og ikke gir noen sprett tilbake, slik andre materialer kan gjøre.

MILJØ

Naturmaterialer som gress, bark, treflis eller støtsand - og helst kortreiste produkter - er selvsagt overlegne fra miljøperspektiv sammenlignet med syntetiske materialer som gummidekke eller kunstgress.

Syntetiske underlag har viktige egenskaper som gjør dem vanskelige å utelukke helt, men siden de er fremstilt av petroleumsråvarer er de en kilde til mikroplastpartikler. Dette gjelder også resirkulerte materialer. Det relativt nye materialet helstøpt kork kan være et kompromiss med noe mindre miljøpåvirkning, men med noen av de samme fordelene som helstøpt gummi og kunstgress.

PRIS

Prisen på selve materialet, pluss kostnadene for legging, gir en kvadratmeterspris. Denne prisen må som regel veies mot de vedlikeholdskostnader som man kan forvente gjennom lekeplassens levetid. Det er nettopp når det kommer til vedlikeholdet som de store forskjellene målt i kroner kan åpenbare seg.

Vedlikehold

Enkelte underlag krever en god del vedlikehold, spesielt hvis lekeplassen har mange barn som leker. Generelt vil løsmasser som støtsand og bark kreve mer vedlikehold enn helstøpte underlag. Man må fylle på, jevne til, rydde materialer som sprer seg, og det kan være nødvendig å kontrollere om fallunderlaget inneholder søppel, avføring fra katter eller farlige gjenstander som sprøytespisser eller glasskår. Helstøpte materialer og kunstgress er heller ikke alltid uproblematiske siden eventuelle skader fra feks hærverk kan være vanskeligere å rette på uten spesielle materialer og kunnskap.

(artikkelen fortsetter under bildene)

UNIVERSELL UTFORMING

At alle skal ha mulighet til å leke på lekeplassen, uavhengig av funksjonsnivå, er noe som burde være selvsagt, men som dessverre blir neglisjert noen ganger. For å kunne ha tilgang med rullestol kreves ofte at underlaget på området nærmest utstyret er fast, som for eksempel et helstøpt underlag eller kunstgress.

ESTETIKK

Dersom man ønsker et så naturlig miljø som mulig på lekeplassen så vil man kanskje velge gress, støtsand eller flis. I motsatt ende av skalaen finner man helstøpt gummi, som kan legges i fargerike mønstre og formes til et spennende lekelandskap med hauger og dumper.

ANDRE EGENSKAPER

Noen egenskaper dreier seg om materialets taktile kvaliteter, hvordan det oppleves og hvordan det stimulerer leken. Små barn elsker å kunne leke med sand (selv om støtsand ikke helt fungerer helt som sanden i en sandkasse). For større barn er kunstgress eller helstøpt underlag uslåelig når man vil stå på hender, slå hjul eller for en gjeng ungdommer å sitte på og være sosiale sammen.

Underlagsguiden –
Oversikt over fallunderlag:

Helstøpt kork

Beskrivelse

Kork til fast dekke for lekeplasser. Materialet er høstet fra korkeiker.

Fordeler

 • Kork er et naturlig og bærekraftig råstoff
 • Overflaten blir ikke varm i sterkt sollys
 • Renslig
 • God for rullestolbrukere og universell utforming av lekeplassen

Ulemper

 • Lite erfaring fra bruk i norsk klima
 • Ingen fargevalg
 • Ikke samme mykhet som gummi
 • Inneholder en god del lim som kan avgi plastpartikler

Helstøpt gummidekke

Beskrivelse

Også kalt gummiasfalt. Legges i to lag: Topplag er av EPDM (gjennomfarget gummi), og en base med grove granulater av resirkulerte bildekk. Sørg for at det velges miljøriktig kvalitet av granulater som er klassifisert iht europeiske miljøkrav (fri for halogener, ftalater og PAH).

Fordeler 

 • Gode dreneringsegenskaper
 • Kan legges med tykkelser som gir veldig god støtdemping
 • Lite vedlikeholdskrevende
 • Slitesterk
 • Kan legges fritt i mønster og fargekombinasjoner samt gir 3-dimensjonelle muligheter
 • Utmerket for brukere med nedsatt funksjon og rullestol

Ulemper

 • Fremstilt av fossile råvarer
 • Løse gummigranulater vil kunne forekomme ved høy slitasje  

Annet

Det er viktig for varighet og miljøhensyn at helstøpt dekke legges med høy kvalitet i utførelsen.

Gummiheller

Beskrivelse

Finnes både som SBR (resirkulert gummi) og med EPDM (farget topplag).
Sørg for at produktet er klassifisert iht europeiske miljøkrav.

Fordeler

 • Finnes i flere typer og farger
 • Relativt god for rullestolbrukere og universell utforming av lekeplassen

Ulemper

 • Krever god innramming for å ligge stabilt
 • Fremstilles av fossile råvarer
 • Vokser ugress i skjøter
 • Kilde til mikroplast ved slitasje 
 • Krever god kvalitet for å minimere spredning av løse biter/mikroplast. Kan skape problemer ved deponering.

Gummibark

Beskrivelse

Også kalt bjørnebark. Syntetisk, sømløs gummi med organisk utseende.

Fordeler

 • God friksjon og god sklisikkerhet
 • Kan legges i alle slags former og fasonger
 • Legges i ett lag og krever mindre grunnarbeid (sammenlignet med helstøpt gummi)
 • Godt egnet for rullestolbrukere og for universell utforming av lekeplassen

Ulemper

 • Fremstilles av fossile råvarer
 • Den grove strukturen kan gå i oppløsning ved intens bruk
 • På grunn av den grove strukturen kan det samle seg skitt som kan begrense dreneringen

Kunstgress

Beskrivelse

Består av to lag – støtdempende matter med kunstgress over. Leveres med og uten innfyll (som gummigranulat, sand mm).

Fordeler

 • Slitesterk
 • Innbydende å leke og oppholde seg på
 • Leveres i flere typer og farger
 • God for rullestolbrukere og for universell utforming av lekeplassen

Ulemper

 • Fremstilt av fossile råvarer
 • Kilde til mikroplast ved slitasje 

Gress

Beskrivelse

Godkjent for fallhøyde opp til 1 m. Krever et godt jordlag.

Fordeler

 • Attraktiv når den har gode vekstforhold
 • Naturlig materiale

Ulemper

 • Vedlikeholdskrevende
 • Kan være utrivelig i vått vær og i den kalde delen av året
 • Komprimering og slitasje ved bruk påvirker de støtdempende og drenerende egenskapene
 • Lite slitesterk

Gress-armeringsmatter

Beskrivelse

Også kalt ringmatte/fallmatte. Finnes i flere materiale som gummi og plast. Mattene har hull som gresset skal vokse gjennom.

Fordeler

 • Enkel å legge på plass
 • Relativt bra støtdemping

Ulemper

 • Ved intens bruk vil ikke gresset trives
 • Fremstilt av fossile råvarer

(Foto: sommerbutikken.no)

Treflis

Beskrivelse

Også kalt kutterflis. Må være fri for bark. Krav til størrelse er 0,5-3 cm. Krever en tykkelse på 30 cm for fallhøyde opp til 2 m og 40 cm for fallhøyde opp til 3 m.

Fordeler

 • Naturlig materiale
 • Biprodukt (fra sagbruk)
 • Fungerer godt hele året
 • Leveres i flere typer
 • God støtdemping

Ulemper

 • Flyktig masse (må gjerne ha kantavgresing)
 • Må påberegnes etterfylling
 • Uegnet for rullestol. Kan også være svært krevende for barn med nedsatt funksjon
 • Behov kan oppstå for å måtte fjerne uønskede gjenstander som skjuler seg i massen (glassskår, sprøytespisser, katteavføring el)

Fallgrus

Beskrivelse

Også kalt perlegrus eller fallsingel. Fallgrus skal være naturlig rundkornet og godkjent eller verifisert iht NS-EN1176. Krever en tykkelse på 30 cm for fallhøyde opp til 2 m og 40 cm for fallhøyde opp til 3 m (EN 1176).

Fordeler

 • Rimelig
 • Naturlig materiale
 • Uovertruffen støtdemping ved høye fall

Ulemper

 • Flyktig masse (må gjerne ha kantavgrensing)
 • Må påberegnes etterfylling
 • Uegnet for rullestol. Kan også være svært krevende for barn med nedsatt funksjon
 • Behov kan oppstå for å måtte fjerne uønskede gjenstander som skjuler seg i massen (glassskår, sprøytespisser, katteavføring el)
 • Kan gi slitasje til omkringliggende areal (eks asfalt, gummidekke, tredekke el).
 • Kan bidra til slitasje på utstyr

Støtsand

Beskrivelse

Støtsand eller fallsand skal være naturlig rundkornet og godkjent eller verifisert iht NS-EN1176. Krever en tykkelse på 30 cm for fallhøyde opp til 2 m og 40 cm for fallhøyde opp til 3 m.

Fordeler

 • Rimelig
 • Naturlig materiale

Ulemper

 • Flyktig masse (må gjerne ha kantavgrensing)
 • Må påberegnes etterfylling
 • Uegnet for rullestol. Kan også være svært krevende for barn med nedsatt funksjon
 • Behov kan oppstå for å måtte fjerne uønskede gjenstander som skjuler seg i massen (glassskår, sprøytespisser, katteavføring el)
 • Kan gi slitasje til omkringliggende areal (som f.eks. asfalt, gummidekke, tredekke el)
 • Støver
 • Forårsaker slitasje utstyr

Bark

Beskrivelse

Krav til størrelse er 2-8 cm. Må være grovdrenerende (type furubark). Krever en tykkelse på 30 cm for fallhøyde opp til 2 m og 40 cm for fallhøyde opp til 3 m.

Fordeler

 • Rimelig og miljøvennlig underlag

Ulemper

 • Flyktig masse (må gjerne ha kantavgresing)
 • Må påberegnes etterfylling
 • Uegnet for rullestol. Lite egnet for universell utforming av lekeplassen
 • Pakker seg og forringes med fukt og regn
 • Brytes ned til jord relativt raskt

DETTE SIER LOVVERKET OM FALLUNDERLAG PÅ LEKEPLASSER

 • Alle apparater skal ha en sone som er fri for hindringer som kan påføre brukeren uforutsatt skade i leken.
 • Produsenten er ansvarlig for å oppgi kritisk fallhøyde for apparatet og hvilke krav som er for apparatets sikkerhetssoner og støtflater.
 • Noen apparater krever et underlag som har dokumenterte støtdempende egenskaper. Dette gjelder alltid hvis fallhøyden er høyere enn 60 cm.
 • Der støtdempende underlag er påkrevd må man kunne dokumentere at materialet man velger er egnet.
 • Iht Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr, § 11 skal lekeplassutstyrets fallunderlag være støtdempende dersom fallhøyden er over 60 cm. I bestemmelsen fjerde ledd står det at fjell, betong eller asfalt ikke skal brukes som fallunderlag. Dette må forstås som et absolutt krav knyttet til fallhøyder over 60 cm, og ses i sammenheng med kravene i NS‐EN 1176. Slik forskriften forstås så kan underlag uten støtabsorberende egenskaper benyttes for utstyr hvor fallhøyden ikke overskrider 60 cm. Rampline som produsent samt eier av en lekeplass eller aktivitetsanlegg er pliktig å utføre nødvendige risikovurderinger slik at skadepotensialet reduseres til et minimum. Dette gjenspeiles i bestemmelsens første ledd.

Planlegge lekeplass eller aktivitetsanlegg?

Våre apparater er designet for montering i mange ulike underlag, ta mer enn gjerne kontakt om du har spørsmål eller ønsker pristilbud.