Valg av fallunderlag for lekeplassen

Riktig fallunderlag for lekeplassen er viktig av mange grunner. I tillegg til sikkerhet må man tenke på universell utforming, miljø, pris, vedlikehold, estetikk og ikke minst hvor godt underlaget er å leke på.

Rampline er ikke produsent eller leverandør av underlag til lekeplasser, men vi har utviklet fleksible forankringsløsninger slik at våre apparater kan monteres i mange typer underlag.

Det kan være vanskelig å få oversikt over hvilke regler som gjelder, og det finnes heller ikke noen offentlig godkjenningsordning for lekeplasser. Det er produsentens ansvar å produsere og levere sikre lekeapparater og underlag, og det er eieren av lekeplassen som har ansvaret for vedlikeholdet slik at lekeplassen til enhver tid er sikker å leke på. Dette sier lovverket om fallunderlaget

Vi har satt opp en oversikt - en underlagsguide som beskriver muligheter, fordeler og ulemper med de forskjellige underlagene som brukes til lekeplasser.
Gå til oversikten

Universell utforming

Underlagets egenskaper har stor betydning for hvordan barna leker. Det er forskjell på å bevege seg i f. eks. sand sammenlignet med å leke på et fast dekke. Underlaget betyr også mye for hvor tilgjengelige apparatene er for bevegelseshemmede. Når vi i Rampline anbefaler underlag legger vi stor vekt på lekens kvalitet for barna.

Noen eksempler på Ramplines apparater i ulike typer underlag:

Variasjon i fallunderlaget

Et samspill mellom flere typer underlag vil gi variasjon og liv på lekeplassen. Å kombinere asfalt, belegningsstein, flis, gummidekke og gress kan være et godt grep for et større område. På den måten kan man også utnytte egenskapene til hvert underlag.

Det ligger også en fin mulighet i å lage baner i underlaget, eller ulike nivåer, som kan trigge lek og bevegelse mellom apparatene.

Pris, vedlikehold og egenskaper

Sikkerhet er det viktigste kriteriet når man velger underlag. Underlaget må oppfylle kravene som foreligger for de enkelte lekeapparatene. Når det gjelder pris må den vurderes ut fra vedlikeholdsbehov og forventet levetid. Ikke minst er universell utforming og miljøpåvirkning egenskaper som også er viktig å vurdere.

Ramplines erfaring er at helstøpt gummidekke er gunstig med tanke på pris mtp. holdbarhet, universell utforming og renslighet. I tillegg er det et mykt og fast underlag som innbyr til kreativ lek.

Felles for alle underlag er at det kreves et visst ettersyn og vedlikehold. Rengjøring og fjerning av søppel er ofte avgjørende for underlagets kvalitet over tid.

Underlagsguiden –
Oversikt over fallunderlag:

Kork

Beskrivelse

Kork til fast dekke for lekeplasser høstet fra korkeiker.

Fordeler

 • Fremstilt av naturlig og bærekraftig råstoff
 • Overflaten blir ikke varm i sterkt sollys
 • Renslig
 • God for rullestolbrukere og universell utforming av lekeplassen

Ulemper

 • Lite erfaring fra bruk i norsk klima
 • Ingen fargevalg
 • Ikke samme mykhet som gummi

Helstøpt gummidekke

Beskrivelse

Også kalt gummiasfalt. Legges i to lag: Topplag er av EPDM (gjennomfarget gummi), og en base med grove granulater av resirkulerte bildekk. Sørg for at det velges miljøriktig kvalitet av granulater som er klassifisert iht europeiske miljøkrav (fri for halogener, ftalater og PAH).

Fordeler 

 • Gode dreneringsegenskaper
 • Kan legges med tykkelser som gir veldig god støtdemping
 • Lite vedlikeholdskrevende
 • Slitesterk
 • Kan legges fritt i mønster og fargekombinasjoner samt gir 3-dimensjonelle muligheter
 • Utmerket for brukere med nedsatt funksjon og rullestol

Ulemper

 • Fremstilt av fossile råvarer
 • Løse gummigranulater vil kunne forekomme ved høy slitasje  

Annet

Det er viktig for varighet og miljøhensyn at helstøpt dekke legges med høy kvalitet i utførelsen.

Gummiheller

Beskrivelse

Finnes både som SBR (resirkulert gummi) og med EPDM (farget topplag).
Sørg for at produktet er klassifisert iht europeiske miljøkrav.

Fordeler

 • Finnes i flere typer og farger
 • Relativt god for rullestolbrukere og universell utforming av lekeplassen

Ulemper

 • Krever god innramming for å ligge stabilt
 • Fremstilles av fossile råvarer
 • Vokser ugress i skjøter
 • Kilde til mikroplast ved slitasje 
 • Krever god kvalitet for å minimere spredning av løse biter/mikroplast. Kan skape problemer ved deponering.

Gummibark

Beskrivelse

Også kalt bjørnebark. Syntetisk, sømløs gummi med organisk utseende.

Fordeler

 • God friksjon og god sklisikkerhet
 • Kan legges i alle slags former og fasonger
 • Legges i ett lag og krever mindre grunnarbeid (sammenlignet med helstøpt gummi)
 • Godt egnet for rullestolbrukere og for universell utforming av lekeplassen

Ulemper

 • Fremstilles av fossile råvarer
 • Den grove strukturen kan gå i oppløsning ved intens bruk
 • På grunn av den grove strukturen kan det samle seg skitt som kan begrense dreneringen

Kunstgress

Beskrivelse

Består av to lag – støtdempende matter med kunstgress over. Leveres med og uten innfyll (som gummigranulat, sand mm).

Fordeler

 • Slitesterk
 • Innbydende å leke og oppholde seg på
 • Leveres i flere typer og farger
 • God for rullestolbrukere og for universell utforming av lekeplassen

Ulemper

 • Fremstilt av fossile råvarer
 • Kilde til mikroplast ved slitasje 

Gress

Beskrivelse

Godkjent for fallhøyde opp til 1 m. Krever et godt jordlag.

Fordeler

 • Attraktiv når den har gode vekstforhold
 • Naturlig materiale

Ulemper

 • Vedlikeholdskrevende
 • Kan være utrivelig i vått vær og i den kalde delen av året
 • Komprimering og slitasje ved bruk påvirker de støtdempende og drenerende egenskapene
 • Lite slitesterk

Gress-armeringsmatter

Beskrivelse

Også kalt ringmatte/fallmatte. Finnes i flere materiale som gummi og plast. Mattene har hull som gresset skal vokse gjennom.

Fordeler

 • Enkel å legge på plass
 • Relativt bra støtdemping

Ulemper

 • Ved intens bruk vil ikke gresset trives
 • Fremstilt av fossile råvarer

(Foto: sommerbutikken.no)

Grovflis

Beskrivelse

Også kalt kutterflis. Må være fri for bark. Krav til størrelse er 0,5-3 cm. Krever en tykkelse på 30 cm for fallhøyde opp til 2 m og 40 cm for fallhøyde opp til 3 m.

Fordeler

 • Naturlig materiale
 • Biprodukt (fra sagbruk)
 • Fungerer godt hele året
 • Leveres i flere typer
 • God støtdemping

Ulemper

 • Flyktig masse (må gjerne ha kantavgresing)
 • Må påberegnes etterfylling
 • Uegnet for rullestol. Kan også være svært krevende for barn med nedsatt funksjon
 • Behov kan oppstå for å måtte fjerne uønskede gjenstander som skjuler seg i massen (glassskår, sprøytespisser, katteavføring el)

Fallsingel

Beskrivelse

Også kalt perlegrus eller fallgrus. Grus skal være naturlig rundkornet og godkjent eller verifisert iht NS-EN1176. Krever en tykkelse på 30 cm for fallhøyde opp til 2 m og 40 cm for fallhøyde opp til 3 m (EN 1176).

Fordeler

 • Rimelig
 • Naturlig materiale
 • Uovertruffen støtdemping ved høye fall

Ulemper

 • Flyktig masse (må gjerne ha kantavgrensing)
 • Må påberegnes etterfylling
 • Uegnet for rullestol. Kan også være svært krevende for barn med nedsatt funksjon
 • Behov kan oppstå for å måtte fjerne uønskede gjenstander som skjuler seg i massen (glassskår, sprøytespisser, katteavføring el)
 • Kan gi slitasje til omkringliggende areal (eks asfalt, gummidekke, tredekke el).
 • Kan bidra til slitasje på utstyr

Sand

Beskrivelse

Sand skal være naturlig rundkornet og godkjent eller verifisert iht NS-EN1176. Krever en tykkelse på 30 cm for fallhøyde opp til 2 m og 40 cm for fallhøyde opp til 3 m.

Fordeler

 • Rimelig
 • Naturlig materiale

Ulemper

 • Flyktig masse (må gjerne ha kantavgresing)
 • Må påberegnes etterfylling
 • Uegnet for rullestol. Kan også være svært krevende for barn med nedsatt funksjon
 • Behov kan oppstå for å måtte fjerne uønskede gjenstander som skjuler seg i massen (glassskår, sprøytespisser, katteavføring el)
 • Kan gi slitasje til omkringliggende areal (som f.eks. asfalt, gummidekke, tredekke el)
 • Støver
 • Forårsaker slitasje utstyr

Bark

Beskrivelse

Krav til størrelse er 2-8 cm. Må være grovdrenerende (type furubark). Krever en tykkelse på 30 cm for fallhøyde opp til 2 m og 40 cm for fallhøyde opp til 3 m.

Fordeler

 • Rimelig og miljøvennlig underlag

Ulemper

 • Flyktig masse (må gjerne ha kantavgresing)
 • Må påberegnes etterfylling
 • Uegnet for rullestol. Lite egnet for universell utforming av lekeplassen
 • Pakker seg og forringes med fukt og regn

DETTE SIER LOVVERKET OM FALLUNDERLAG PÅ LEKEPLASSER

 • Alle apparater skal ha en sone som er fri for hindringer som kan påføre brukeren uforutsatt skade i leken.
 • Produsenten er ansvarlig for å oppgi kritisk fallhøyde for apparatet og hvilke krav som er for apparatets sikkerhetssoner og støtflater.
 • Noen apparater krever et underlag som har dokumenterte støtdempende egenskaper. Dette gjelder alltid hvis fallhøyden er høyere enn 60 cm.
 • Der støtdempende underlag er påkrevd må man kunne dokumentere at materialet man velger er egnet.
 • Iht Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr, § 11 skal lekeplassutstyrets fallunderlag være støtdempende dersom fallhøyden er over 60 cm. I bestemmelsen fjerde ledd står det at fjell, betong eller asfalt ikke skal brukes som fallunderlag. Dette må forstås som et absolutt krav knyttet til fallhøyder over 60 cm, og ses i sammenheng med kravene i NS‐EN 1176. Slik forskriften forstås så kan underlag uten støtabsorberende egenskaper benyttes for utstyr hvor fallhøyden ikke overskrider 60 cm. Rampline som produsent samt eier av en lekeplass eller aktivitetsanlegg er pliktig å utføre nødvendige risikovurderinger slik at skadepotensialet reduseres til et minimum. Dette gjenspeiles i bestemmelsens første ledd.

Planlegge lekeplass eller aktivitetsanlegg?

Våre apparater er designet for montering i mange ulike underlag, ta mer enn gjerne kontakt om du har spørsmål eller ønsker pristilbud.