Detta är motoriklekplatsen

Den bästa träningen är den man gör utan att man tänker på det, sägs det. På en motoriklekplats är det nästan omöjligt att inte bli fångad, och börja utmana sin balans, smidighet och motorik. Motoriklekplatsen fungerar för alla åldrar och blir en arena för både lek och mer målinriktad träning.

Motoriklekplatsen består av utrustning som är speciellt utformad för att trigga fysisk aktivitet. Utrustningen är certifierad av TÜV för användning både på lekplatser och som träningsutrustning.

Se redskapen här

Redskapen är utformade för att säkert kunna placeras närmare varandra än annan traditionell lek- eller träningsutrustning. Det gör att de kan användas i kombination med varandra på väldigt många olika sätt.

det unika med utrustningen från Rampline

Motoriklekplatsen stimulerar aktivitet där användaren hittar på kreativa rörelsemönster och -sekvenser utifrån sin egen färdighetsnivå. Det ger utrymme för utveckling av balans och motorik över tid.

läs om födelarna med balansträning

Motoriklekplatsen fungerar för alla åldrar, från förskolebarn till vuxna. En motoriklekplats är ett bra val som lekplats eller aktivitetspark i de flesta sammanhang.

Användningsområden för motoriklekplatsen

Några exempel på motoriklekplats-uppställningar

visa alla motoriklekplatser