Förankringslösningar

Ramplines utrustning är enkel att förankra, montera och demontera, och kräver inget stort förankringsdjup.

Flera separata eller ett gemensamt fundament?

Tjockleken som erfordras på betongfundamentet hittar du under “Montering och säkerhet” på produktsidan för produkten det gäller, och är för de flesta produkter 15 eller 20 cm. Om man vill reducera fundamentets tjocklek behöver arean ökas för att ge bibehållen stabilitet. En lösning kan då vara att låta flera apparater dela ett gemensamt fundament.

1. Gemensamt fundament med 15 cm tjocklek 2. Separat fundament med 20 cm tjocklek
Street-motoriklekplats utan nedgrävda fundament

Rampline har også utvecklat det unika Street-konceptet. Detta är lekplatser som kan placeras på gator och torg – nästan var som helst – och som inte kräver nedgrävda fundament.

Se lösningar for mobila lekplatser Street-motoriklekplatser