TWIST

En Playspot med tre Rampballer i ulike størrelser. Kombinasjonen byr på svært god stimuli for balanse og motorikk, og passer for et bredt aldersspenn. Små barn vil gjerne balansere på ballene liggende på magen, mens eldre brukere vil ha rikelig med utfordringer med å mestre å bevege seg mellom apparatene.

 

Legg til forespørsel