Garanterat slittåligt

Produktgarantier

Garantitiden gäller från köpsdatum. Fakturan för köpet gäller som garantibevis.

20-års garanti
Delar av galvaniserat, pulverlackerat och rostfritt stål samt PE-skivor.

10-års garanti
Delar av pulverlackerat aluminium, kullager samt naturgummi.

5-års garanti
Fjädrar och fjäderfästesystem.

50-års garanti
Delar av Accoya har 50-års garanti vid montering över markytan.

Eurotramp studsmattor
Rampline AS erbjuder produkter från Eurotramp, som är en tred­jepartsleverantörer med egna garantibestämmelser. Ramplines garantier gäller inte för dessa produkter. För produktserien Loop ger Eurotramp 2 års garanti på ramen, övriga delar räknas som slitdelar och omfattas därför inte av garantin. Läs mer på eurotramp.com

Garantins täckning
Ramplines produktgaranti innebär att vi kostnadsfritt skickar ersättningsprodukter eller produktdelar, enligt Ramplines bedömning.

Garantins förutsättningar
För att garantin ska gälla är det en förutsätting att produkten är monterad enligt medföljande instruktioner och har fått underhåll enligt produktens drifts- och underhållshandlingar. För att göra anspråk på garantin måste köparen reklamera skriftligt till Rampline AS.

Garantien täcker inte
Ramplines produktgarantier täcker inte skador som beror på felaktig användning, oaktsamhet eller skadegörelse. Normalt slitage och kosmetiska förändringar täcks inte. Naturliga ändringar på gummiytors utseende anses som kosmetiska förändringar och täcks därför inte. Linan till Rampline® slackline är en slitagedel som behöver bytas en gång om året vid stor användning, och omfattas därför inte av garantin. Rampline AS ansvarar inte för fel som uppstår om komponenter använts som inte följde med produkten, eller som levererats av Rampline.

Reservdelar
Om ett behov för extraordinärt underhåll eller reparation skulle uppstå, vid exempelvis skadegörelse, erbjuder Rampline AS alla reservdelar genom produktens livstid. Utrustningen är konstruerad för att erbjuda åtkomst så att man enkelt ska kunna byta enstaka delar. Om du har frågor eller behöver delar, kontakta oss så hjälper vi dig.