Samfunnsansvar

Vår lidenskap er å utvikle konsepter som i til syvende og sist bidrar til en bedre folkehelse, spesielt for barn og unge. Dette betyr å være innovativ til fordel for fri og kreativ fysisk lek. Slik lek er viktig for barns fysiske og mentale utvikling og trivsel.

Ramplines mål

Vårt mål er å alltid se det store bildet for å balansere funksjon, holdbarhet og bærekraft på best mulige måte.

  • Vi forutsetter at fysisk lek er essensielt i alle livsfaser, og at bevegelse er grunnleggende for folks velvære og forebygging av helseproblemer. Vi ønsker å gjøre det mulig for mennesker i alle aldre og på alle funksjonsnivåer å delta i slik fysisk lek.
  • Vår ambisjon er å skape en attraktiv, sikker og stabil arbeidsplass ved å kombinere vår innovasjonsstyrke med en dyp forståelse av lek og fysisk aktivitet og dens betydning, eller det vi kaller å være en "kreativ hybrid".
  • Vi er forpliktet til å passe på at vårt arbeid er i tråd med FNs 17 bærekraftsmål, som blant annet innebærer å sikre at produkter vi kjøper er produsert i etter internasjonalt anerkjente standarder for arbeidsforhold og miljøhensyn.

På denne måten skal Rampline være en innovativ og relevant bidragsyter til folkehelsen i verden. Og vi vil gjøre det på en bærekraftig måte.

Les også  Rampline deltar i dugnaden for å nå FNs bærekraftsmål

Miljøvennlige materialer og bærekraftig produksjon

Bærekraftig produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. En lekeplass, motorikkpark eller aktivitetspark fra Rampline appellerer til alle, uavhengig av alder, kjønn og funksjonsnivå. Den vil derfor gi en god avkastning i forhold til hva den koster, både med hensyn til økonomiske ressurser og miljøpåvirkning.

Produkter med lang levetid produsert uten bruk av unødvendige kjemikalier gjør Ramplines aktivitetsutstyr til et utmerket alternativ for prosjekter med miljøfokus.

I Rampline velger vi best mulige materialer sett fra et miljømessig synspunkt. Vi bruker blant annet bærekraftig produsert naturgummi, resirkulert giftfri rågummi og stål eller aluminium produsert med ren norsk vannkraft.

Grønt punkt

Gjennom vårt medlemskap i Grønt Punkt Norge er vi med og sikrer at brukt emballasje ikke ender opp som en kilde til forurensing, men blir til en gjenvunnet ressurs. Medlemskapet betyr også at vi alltid har oppdatert kunnskap om hvordan vi emballerer våre produkter på en miljømessig god måte.

Likestilling og universell utforming

Rampline leverer universelt utformet leke- og aktivitetsutstyr som er tilgjengelig for alle, uavhengig av alder, kjønn og funksjonsnivå. Likhet betyr å inkludere alle. For å fjerne forskjeller mellom mennesker må vi gjøre steder for fysisk aktivitet, som stimulerer vår utvikling på ulike måter, tilgjengelige for alle.

Livsløpsprodukt

Ramplines lekeapparater gir muligheter til å lære og mestre nye ting gjennom hele livet. Det er apparater man vokser med - ikke fra. De gir alltid nye utfordringer å mestre - så lenge man er villig til å leke.