INNOVATIV och hållbar

Vi vill bidra till folkhälsa och välbefinnande genom att få människor att leka mera.

Samhällsansvar och hållbarhet

Vår passion är att utveckla koncept som i slutändan ger en bättre folkhälsa, speciellt för barn och unga. Detta innebär att vi väljer den väg som ger människor möjligheten till fri fysisk lek. Sådan lek är avgörande för vår fysiska och mentala utveckling och välbefinnande.

Ramplines mål

Vi strävar efter att alltid se helheten för att på bästa sätt balansera funktion och hållbarhet.

  • Vi utgår från att lek är en väsentlig kvalitet i livets alla skeden och att rörelse är grundläggande för människors välmående och att förebygga av hälsoproblem. Vi vill göra det möjligt för människor i alla åldrar och funktionsnivåer att delta i sådana aktiviteter.
  • Vår ambition är att skapa en attraktiv, säker och stabil arbetsplats genom att kombinera vår innovationsstyrka med en djup förståelse för lek och fysisk aktivitet och dess betydelse, eller vad vi kallar att vara en “kreativ hybrid”.
  • Vi har åtagit oss att anpassa vårt arbete till FN:s 17 hållbarhetsmål, vilket bland annat innebär att säkerställa att de varor vi köper är tillverkade i linje med internationellt erkända standarder gällande arbetsförhållanden och miljöhänsyn.

På så sätt ska Rampline vara en innovativ och relevant bidragsgivare till världens folkhälsa. Och vi ska göra det på ett hållbart sätt.

Miljövänliga material och hållbar produktion

Hållbar produktion handlar om att göra mer samtidigt som vi använder mindre resurser. En lekplats, motoriklekplats eller aktivitetspark från Rampline ska uppskattas av alla, oavsett ålder, kön och funktionsnivå. På så sätt kommer den att generera en bra avkastning i förhållande till kostnaderna, både vad gäller ekonomiska resurser och miljöpåverkan.

Produkter med lång livslängd som tillverkas utan användning av onödiga kemikalier gör Ramplines aktivitetsutrustning till ett utmärkt alternativ för projekt med miljöfokus.

Rampline använder bästa möjliga material ur miljösynpunkt. Vi föredrar att använda hållbart tillverkat naturgummi, återvunnet giftfritt rågummi och stål eller aluminium producerat med ren norsk vattenkraft.

Återvinning av emballage

Rampline är medlem av Grön Punkt Norge, ett privatägt ideellt företag som tar ansvar för insamling och återvinning av använd emballage inom industrin. Medlemskapet är ett bidrag till insatsen att se till att all använd emballage blir till nya resurser. Det gör också att vi håller oss uppdaterade om hur vi förpackar våra produkter på miljömässigt bästa möjliga sätt.

Jämlikhet och universell utformning

Rampline levererar universellt utformad lek- och aktivitetsutrustning som är tillgänglig för alla, oavsett ålder, kön och funktionsnivå. Jämställdhet innebär att inkludera alla på samma arena, att radera ut skillnader mellan människor genom att erbjuda det vi alla önskar; en plats för fysisk aktivitet som stimulerar vår utveckling på vår egen nivå.

Produkter för livet

Ramplines utrustning ger dig möjligheten att lära nya saker under hela ditt liv. Den är utformad för att användaren inte ska växa ifrån, utan istället ge nya utmaningar att bemästra så länge du är villig att leka.