Læring gjennom lek

Balanseaktiviteter stimulerer barns motoriske og intellektuelle utvikling. Motorikkparken gjør det hele til en lek.

Motorikkparken som lekeplass i barneskolen

Barneskoleårene er en tid da barna skal bli vant til å jevnlig være i fysisk aktivitet. Det er nå grunnlaget legges for selvtillit og bevegelsesglede for resten av livet. De får lov til å prøve ulike idretts- og sportsaktiviter, og god balanse er sentral i all sport og idrett. Å utforme en lekeplass som en Motorikkpark™ gir barna muligheten til lekbasert balansetrening. Dette er selve filosofien bak Ramplines balanspark-konsept. En rekke barneskoler har allerede gode erfaringer med en egen Motorikkpark™ i skolegården.

 • Motorikkparken fungerer som en lekeplass og aktivitetspark for et bredt aldersspenn. Dette er apparater man vokser med, ikke fra.
 • Uovertruffen stimulanse av støttemuskler, balanse og motorikk.
 • God sikkerhet: Spennende apparater som «kiler i magen», selv om fallhøyden er lav.
 • Estetisk: Lave høyder på de fleste apparatene gir et anlegg som ikke ruver i landskapet, men som føyer seg fint inn de aller fleste plasser.
 • Universell utforming: Lav tilgangshøyde og enkel tilkomst til apparatene gjør at alle kan delta i leken uavhengig av funksjonsnivå.
 • Bærekraftig: Robuste apparater med kloke miljømessige materialvalg og utskiftbare deler gir lang levetid.

Eksempel på sammensetning av Motorikkparken

Motorikkpark™-konseptet innebærer å sette sammen to eller flere apparater for å gi et stort antall bevegelseskombinasjoner. Å hoppe mellom apparatene er en ekstra utfording for både spenst og balanse, og er en naturlig videreføring når man allerede mestrer enkeltapparatene.

 • En aktivitetsbenk som SolidBench™ brukes som et sosialt møtepunkt, til å sitte, løpe og til kreativ lek og bevegelse
 • Rampit™ aktivitetstativer kan brukes på utallige måter og gir god trening for svært mange av kroppens muskler.
 • Se flere eksempler på motorikkparker

Erfaringer med Motorikkpark™ i barneskolen

 • Parkene brukes mye og på tvers av alle alderstrinn
 • Elevene får merkbar progresjon i balanse og motoriske ferdigheter
 • Like populært blant både jentene og guttene
 • Brukes mye også etter skoletid
 • Motorikkparken realiseres ofte som et nærmiljøanlegg i tilknytning til skolen, med tilskudd av spillemidler.

Balansetrening har mange positive effekter.
Les mer: Superkraften – Derfor skal du trene balansen