Spillemidler til nærmiljøanlegg

Skrevet av
Kolbjørn Setvik
Daglig leder i team Rampline

Hvordan starte prosessen for å bygge et nærmiljøanlegg med tippemidler?

Spillemiddelordningen ("tippemidler")har noen viktige kriterier som er smart å sette seg inn i før man setter i gang prosessen. Det kan søkes om tilskudd både til bygging av nye anlegg og til rehabilitering av eksisterende anlegg.

Hva er spillemiddelordningen?
Hva er et nærmiljøanlegg?
Hvilke type anlegg eller apparater er berettiget spillemidler?
Hvem kan søke om spillemidler til nærmiljøanlegg?
Vi ønsker å søke spillemidler til et nærmiljøanlegg – hvor starter vi?
Hvor mye penger kan man få tildelt?
Hvordan går man frem?
Hvordan planlegge og finansiere nærmiljøanlegget?
Hvordan beregner man dugnadstimene?
Hva med moms og MVA-kompensasjon?

TIPS:

Trenger du noen å spille på og litt drahjelp i prosessen? Tverga er et ressurssenteret for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet i Norge. De bistår kommuner, egenorganiserte utøvere og ildsjeler som ønsker å utvikle flere aktivitetsarenaer og nærmiljøanlegg.

Finn ut mer på tverga.no

Mange anlegg som bygges appellerer i størst grad til gutter. Forskning viser at for de vanligste anleggene - som skateparker og fotballbaner - er 80 prosent av de som benytter anlegget gutter. Men mye kan gjøres for å få jenter med.


Les mer Jenter vil være i aktivitet

Bygge aktivitetsarena eller nærmiljøanlegg?

Kontakt meg gjerne så tar vi en uforpliktende prat om Ramplines aktivitesapparater og løsninger for nærmiljøanlegg.