Never stop playing

Dette er Rampline

Slutt aldri å leke! Det er det vi lever etter i Rampline. Lek er viktig for livskvalitet og livslang læring, på tvers av kulturer og kjønn.

Rampline utvikler innovativt aktivitetsutstyr for lekeplasser og aktivitetsanlegg. Utstyret er utviklet med et bestemt mål: Å krysse grensen mellom lek og trening, og få i gang hver eneste muskel i kroppen.

Gründerne og eierne av selskapet, Vidar Skavland og Maria Grindheim Skavland, har selv alltid verdsatt å være i aktivitet, og deler gjerne sin entusiasme for fysisk lek og utvikling.

Maria Grindheim Skavland og Vidar Skavland på slakk line.
Slakkline for alle

Det hele startet i 2008 med en idé om å senke terskelen, og gjøre det mulig for alle som vil, å prøve seg på slakkline. Ved å utvikle et apparat som var trygt, robust og inviterende ville man lokke mennesker til lystbetont fysisk lek og trening på offentlige steder. Rampline® Slakkline finner man i dag i en lange rekke skoler, barnehager, idrettsplasser, gater og torg i Norge og utlandet. Neste steg for selskapet var å utvikle Rampball®, som var verdens første roterende og vippende balansekule.

Senere har produktporteføljen blitt utvidet med kompletterende utstyr etter samme grunnfilosofi. Produktene preges av ekte håndverk og slitesterke materialer. Produktutviklingen og produksjonen finner sted på øya Talgje utenfor Stavanger.

Motorikkparken

I dag har Rampline rendyrket sitt eget motorikkpark-konsept, som består av aktivitetsapparater plassert i kombinasjoner som gir stor variasjon for brukeren. Ved å appellere til brukerens kreativitet og evne til å finne egne bevegelsesmønstre og -sekvenser, trigges en lystbetont fysisk lek, som samtidig gir effektiv trening for motorikk, koordinasjon og balanse.