Lek, trening og ven ner

En sosial arena der alle kan delta. Se og bli sett!

Motorikkpark i ungdoms­skolen

Tenåringer har et stort behov for å være i fysisk aktivitet, og de fleste har deltatt i organiserte aktiviteter gjennom oppveksten. Men det er nettopp i ungdomsskoleårene mange dessverre faller ifra, gjerne når samværet med venner blir viktigst. I Motorikkparken kan alle, både gutter og jenter, være i sammen i aktiviteter preget av ren bevegelsesglede, mer enn å fokusere på konkurranse og prestasjon.

I Motorikkparken vil alle kunne oppleve at de mestrer stadig nye momenter. For de som er aktive innen sport og idrett vil en mer målrettet balansetrening kunne forbedre prestasjoner og motvirke blant annet kne- og ankelskader.

 Motorikkparken:

 • Fungerer for et bredt aldersspenn: Apparater man vokser med, ikke fra.
 • Møteplass: Fungerer for både fysisk aktivitet og sosialt samvær.
 • Uovertruffen stimulanse av støttemuskler, balanse og motorikk.
 • Universell utforming: Lav tilgangshøyde og enkel tilkomst til apparatene gjør at alle kan delta i leken uavhengig av funksjonsnivå.
 • Bærekraftig: Robuste apparater med kloke miljømessige materialvalg og utskiftbare deler gir lang levetid.
 • Estetisk: Lave høyder på de fleste apparatene gir et anlegg som ikke ruver i landskapet, men som føyer seg fint inn de aller fleste plasser.

EKSEMPEL PÅ SAMMENSETNING AV MOTORIKKPARKEN

Motorikkpark™-konseptet innebærer å sette sammen to eller flere apparater for å gi et stort antall bevegelseskombinasjoner. Å hoppe mellom apparatene er en ekstra utfording for både spenst og balanse, og er en naturlig videreføring når man allerede mestrer enkeltapparatene. 

 • En aktivitetsbenk kan brukes som sitteplass og sosialt møtepunkt samtidig som den gir ekstra muligehter for aktivitet.
 • Aktivitetstativer kan brukes på utallige måter, og gir god trening for svært mange av kroppens muskler.
 • Trampoliner tilfører fart og nye bevegelser i samspill med øvrige balanseapparater.

ERFARINGER MED MOTORIKKPARK I UNGDOMSSKOLEN

 • Motorikkparkene brukes både i friminuttet og til aktiviteter i gymtimen.
 • Flere skoler rapporterer om stor bruk også utenfor skoletid. Det er ikke uvanlig at familier tar med picnic-kurven til Motorikkparken i fritiden.

Les mer: Superkraften – Derfor skal du trene balansen