Lek, träning och vänner

En social arena där alla kan vara med. Se och bli sett!

Motoriklekplats på högstadiet och gymnasiet

Tonåringar har ett stort behov av att vara fysiskt aktiva, och många har redan varit med på olika organiserade aktiviteter när de var yngre. Men tyvärr är det just i denna ålder många slutar med dessa aktiviteter av olika orsaker. Motoriklekplatsen är en aktivitetsanläggning som erbjuder alla, både pojkar och flickor, en möjlighet att fortsätta med fysisk aktivitet där det sociala aspektet och rörelseglädjen står i centrum. Prestation och tävling kommer i andra hand.

I motoriklekplatsen kommer alla att uppleva progression, och att de stegvis klarar nya moment. De som är aktiva inom sport och idrott kan också ha stor nytta av en mer målmedveten balansträning, för att förbättra sina prestationer och förebygga bland annat knä- och ankelskador.

 Motoriklekplatsen:

 • Motoriklekplatsen fungerar som en lekplats och aktivitetspark för ett brett åldersspann. Detta är utrustning man växer med, inte ifrån.
 • En träffpunkt: Fungerar för både fysisk aktivitet och social samvaro.
 • Oöverträffad stimulans av bålmuskler, balans och motorik.
 • Universell utformning: Låg tillgångshöjd och enkel åtkomst till utrustningen gör att alla kan delta i leken. oberoende av deras funktionsnivå.
 • Hållbarhet: Robust utrustning med kloka miljömässiga materialval och utbytbara deler ger lång livstid.
 • Estetiskt: Låga höjder på de flesta redskap ger en anläggning som passar in överallt och som inte dominerar över sin omgivning.

ETT EXEMPEL PÅ EN MOTORIKLEKPLATS-UPPSTÄLLNING

Motoriklekplats-konceptet innebär att kombinera två eller flera redskap för att erbjuda användaren ett stort antal olika rörelsekombinationer. Att hoppa mellan flera redskap ger en extra utmaning för både spänst och balans, och blir nästa steg när man har lärt sig att behärska de enskilda redskapen.

 • En aktivitetsbänk som FloatingBench™ kan också användas som en sittplats och social träffpunkt.
 • Aktivitetstativ kan användas på många sätt, och ger bra träning för många av kroppens olika muskler.
 • Nergrävda studsmattor ger fart och nya rörelser i samspel med övrig utrustning.

ERFARENHETER på Högstadium och gymnasium

 • Motoriklekplatserna används både på raster och i gymnastiklektionerna.
 • Flera skolor rapporterar att aktivitetsanläggningen används också efter skoltid. Det händer att familjer kommer på utflykt med picnic-korg på fritiden.