Forankringsløsninger

Ramplines apparater er enkle å forankre, montere og demontere, og krever ikke stor fundamenteringsdybde

Nivåstabile fallunderlag

Der nivåstabile fallunderlag benyttes, som f.eks. helstøpt gummi eller kunstgress, kan apparatet festes direkte i fundamentet med ekspansjonsbolter.

Eksempel total dybde ca 25 cm (20 cm betong, 5 cm fallunderlag).

 

Løsmasser som fallunderlag

Ved montering i løsmasser, som feks gress, flis eller fallsand, må fundamentet plasseres dypere. Derfor benyttes enten en forlengelse eller en høyere variant av apparatet, avhengig av hvilket apparat det gjelder.

Eksempel total dybde ca 50 cm (20 cm betong, 30 cm overdekning med løsmasser).

 

Ekstra lav forankring

Ved forankring der dybden må holdes på et minimum, for eksempel på en takterrasse eller der graving ikke er mulig, kan Rampline levere en løsning der apparatene monteres i 10 mm tykke stålplater.

Eksempel total dybde ca 6 cm (1 cm stålplate, 5 cm fallunderlag).

Ta kontakt med Rampline ved behov for en løsning med lav forankringsdybde.

Separate eller felles fundament?

Nødvendig tykkelse på betongfundamentet for hvert apparat er oppgitt under teknisk informasjon på produktsiden, og er for de fleste apparater 15 eller 20 cm. Hvis man ønsker å redusere fundamentets tykkelse må arealet økes for å gi samme stabilitet. En løsning for å oppnå dette er å la flere apparater dele ett felles fundament.

1. Felles fundament med 15 cm tykkelse 2. Separat fundament med 20 cm tykkelse
Street-motorikkpark uten nedgravde fundamenter

Rampline har også utviklet det unike Street-konseptet. Dette er lekeplasser som kan plasseres i gater og byrom - nesten over alt - og som ikke krever forankring eller tiltak i bakkenivå.

Se løsninger for mobile lekeplasser Street-motorikkparker