Bruksområder

Ramplines apparater skaper aktivitet for et bredt aldersspenn. Ved å kombinere flere apparater i en Motorikkpark™, får man et aktivitetsområde som trigger kreativ og variert fysisk lek. Motorikkparken tilpasses arealet som skal benyttes, og kan gjøres liten eller stor.

Les mer om Motorikkpark™ her