Høy kvalitet starter med godt grunn­arbeid

En lekeplass skal være trygg og attraktiv over tid. Her skriver vi litt om hvordan høy kvalitet starter med grunnarbeidet.

Lesetid 4 minutter

4 kriterier for godt grunnarbeid på lekeplasser

Skrevet av
Vidar Skavland
Partner og produktutvikler i team Rampline


Om grunnarbeidet ikke er i henhold er det en kostbar affære å ordne i etterkant. Gjøres derimot jobben grundig, er lekeplassen både trygg og lett å vedlikeholde over tid. Og ikke minst har det betydning for om lekeplassen ser bra ut og innbyr til bruk selv etter år med høy bruk og slitasje.

Hvordan kan man sikre godt grunnarbeid?

Vår anbefaling er ha god dialog med utførende entreprenør. Tiltaksraealet kan ha ulike utfordringer i forhold til fall, eksisterende sluker, masser osv. Planer og avklaringer er en viktig del av arbeidet. På den måten er man langt på vei sikret en god investering for prosjektet med etablering av lekeplass eller aktivitetsanlegg.

Her har vi listet opp det vi mener er de viktigste kriteriene for godt grunnarbeid:

1. God drenering

Velg masser som setter seg godt men som også gir god drenering. God drenering er noe av det viktigste i grunnarbeidet. Det er veldig viktig å tenke fall særlig ved bruk av helstøptdekke i kork eller EPDM.

En trampoline kan ha funksjon som sluk, om det kun er overvann fra lekearealet det gjelder. 

2. Fundamenter og innfesting

Vær nøye med innmåling av fundamenter og monter etter monteringsbeskrivelsen. 

Tips: Rampline lager tilpassede kasser som betongen fylles i. Da er det enklere å ha god kontroll på høyder og plassering samt å ivareta sikkerhetssoner. 

3. Fall

Underlaget skal alltid ha fall uansett hvilket underlag som brukes. Fall må være i riktig retning i forhold til drenering og sluk.

4. Unngå settekanter

Unngå settekanter (setning eller synk) rundt betongfundamenter og ytterkanter, ved å benytte grove masser og god komprimering. Settekanter viser godt og er skjemmende.

Flere artikler verdt å lese