Vedlikehold er gull verd

Lekeplasser kan ha lang levetid og skal alltid være trygg for barna. Her er våre beste tips for vedlikehold.

Lesetid 5 minutter

Tips til godt vedlikehold

Skrevet av
Vidar Skavland
Partner og produktutvikler i team Rampline

Med godt vedlikehold kan lekeplassen holdes topp stand i mange år. Eier av lekeplassen er anvsarlig for at barna skal kunne leke trygt i henhold til regelverket. Godt vedlikehold av lekeplasser er med andre ord en viktig og god investering!

Hva driver opp vedlikeholdsarbeidet?

Beliggenhet kan ha noe å si. Noen lekeplasser ligger slik til at de utsettes for mye løsmasser som lett flyter rundt. Det kan være være sand eller blader fra løvtrær. Dårlig avgrensing av underlag med løsmasser er en typisk utfordring. Skal man ha løsmasser som fallunderlag, eller tett inntil lekearealet, så er det smart å lage gode avgrensinger og ev avstander. Sentral og åpent plassering av lekeplasser legger til rette for bruk hele døgnet og må derfor påberegnes å ha høy slitasje. Intens bruk kan drive opp behovet for vedlikehold og ettersyn. Årsaken til at et lekeplasutstyr eller en lekeplass er i dårlig forfatning kan også være mangler eller feil ved montering, eller at den er utsatt for hærverk. Med hærværk kan det meste ødelegges og bli uinteressant å bruke. Og ikke minst kan det utgjøre en fare for sikkerheten. Feil må derfor alltid utbedres.

Dette sier regelverket om vedlikehold av lekeapparater og lekeplasser

  • Tilbyder og eier er ansvarlig for at utstyret er iht regelverket
  • Produsent er pliktet å levere beskrivelse for montering og vedlikehold for produktet
  • Den som anskaffer eller eier lekeplassutstyr er ansvarlig for jevnlig ettersyn og vedlikehold
  • Alle som er ansvarlig eiere av lekeplasser er også pliktig å ha et velfungerende internkontrollsystem

Noen aktuelle lenker:
Produktkontrolloven, Forskrift om sikkerhet ved lekeplass, Internkontrollforskriften

Godt vedlikehold av lekeplasser –
her er våre beste tips:

  • Vær nøye med vedlikeholdsdokumentasjon. Dersom ikke dette automatisk medfølger lekeapparatene eller produktene – etterspør dette fra produsenten.
  • Oppdages feil, skader eller løse deler, er det viktig at dette utbedres umiddelbart. Er du i tvil hvordan det gjøres, ta kontakt med leverandør.
  • Sand, løv og lignende kan over tid forringe både underlaget og lekeapparatene. Det er derfor lurt å koste og spyle lekeplassen og lekeplassutstyret minst to ganger i året.
  • I skoler og barnehager anbefaler vi å legge til rette for at barna og ungdommene selv er med og tar vare på lekeplassen. Se om det går an å få til en ordning der kosting og rydding går på omgang!

Flere artikler verdt å lese