Møllehagen skolesenter

Kilde til mestring

– Vi har fått en flott boltreplass som appellerer på tvers av alle alderstrinn. Lek, utfordringer og glede gir mange mestringsopplevelser i løpet av skoledagen.

Linda Gilje, rektor Møllehagen

Mestring gjennom lek og trening

Møllehagens fokus er å være en kilde til mestring, både i og utenfor klasserommmet. Motorikkparken er en stor del av utearealet som ligger praktisk plassert mellom de to avdelingene. På den ene siden barne-og ungdomskolen, på den andre siden er avdelingen for elevene på videregående trinn. Her er barn og ungdom i aktivitet på mange ulike nivå. Noen kopler av med å trene, andre med å leke og være kreative. I en Motorikkpark™ er det mange muligheter uansett hvilken alder eller utgangspunkt for fysisk aktivitet den enkelte har. – Apparatene stimulerer både til god bevegelse og gir en god mental avkobling. Dette opplever vi at motiverer elevene til bedre læring i klasserommet, er noe av tilbakemeldingen fra Møllehagen.

Sosial arena

Heldigvis blir man aldri for gammel til å leke. Med apparater som kan brukes på flere måter, også til trening, er det innbydende og naturlig også for elevene på videregående trinn å bruke Motorikkparken. – Vi ser at det er viktig også for de eldste ungdommene å få leke og være i aktivitet i friminuttene. Rampline aktivitetsapparater appellerer bredt. Det ser vi på som en stor kvalitet. Dessuten er Motorikkparken et lett sted å kommunisere sammen. Her kommer vi lett i kontakt med hverandre, både elever og lærere er tilbakemeldingen fra Møllehagen om deres erfaringer etter å ha hatt Motorikkparken i snart to år. November 2020 skal Motorikkparken utvides med flere apparater.

– Vi opplever at aktiviteten i Motorikkparken inviterer til god sosial samhandling, både mellom elevene og mellom elev og lærer.

Birgitte Røe, Lærer møllehagen videregående trinn

Andre referanser