– Vi opplever at aktiviteten i motorikkparken inviterer til god sosial samhandling, både mellom elevene og mellom elev og lærer.

Birgitte Røe, Lærer møllehagen videregående trinn