Miljøgata Hareid

Mer liv og lek i sentrum

Møteplass for alle

Hareid kommune har gitt sentrum et løft med å sin nye miljøgate – en flott oppgradering av Kjøpmannsgata som legger til rette for mer folkeliv, møteplass, handel og aktivitet.

Med aktivitetspark som består av motorikkpark fra Rampline, i tillegg til treningsapparater for voksne, lydskulptur, og tøffe sittebenker er dette blitt en gjennomført møteplass. Her er noe for de miste så vel som for ungdom og voksne. Beplantning, fine avgrensninger med kantstein gjør anlegget variert og med et fint uttrykk.

Landskapsarkitekt og detaljprosjektering er fra Norconsult Sunnmøre. Benkene på aktivitetsplassen er fra Vestre, arbeidet utført av Tilseth anleggsgartnar og entreprenør.

Andre referanser