Nymarkbakken FUS barnehage

Gode doser med fysisk lek for kropp og sinn

– Med Motorikkparken har vi fått ein flott og variert leikeplass som vi er stolte av! Her får barna god motorisk trening i leik som er naturleg for dei.

Randi Alnes, daglig leder Nymarkbakken FUS barnehage

Lek som stimulerer kropp og sinn

I FUS-barnehagen i Langevåg finnes massevis av muligheter for spennende og variert lek. Her er gresskledde skråninger, kort vei til sjøen, egen skog og til og med egne dyr. Rampline fikk oppdraget med å fornye områdene for lekeapparater. De nye lekeplassene – et område for de minste barna og et for de eldste barna i barnehagen er nå blitt oppgradert med Motorikkparker tilpasset de ulike alderstrinnene. I kombinasjon med Motorikkparken er det også blitt plass til fugleredehuske, sandkasse, benker for rollelek og rutsjebane. Ramplines apparater er utviklet spesielt med tanke på å trigge den fysiske lekegleden som stimulerer balanse, motoriske ferdigheter og den viktige kommunikasjonen mellom kropp og sinn.

Samarbeid og mestring

Responsen fra balanselinen ved å sitte, ligge eller gå på linen setter både kropp og sinn i god aktivitet. Balansekulene vipper og roterer – noe som krever barnets oppmeksomhet og respons. Hoppesteinene sammen med de polstrede balansebommene trigger til fart og balanse. De solide trampolinene gir barna actionfylt lek og de kubeformede Rampit-stativene gir barna den herlige klatre- og buldreleken som setter hver minste muskel i sving. Tilbakemeldingen fra de ansatte er at apparatene i Motorikkparken naturlig innbyr til samarbeid. – Det er fint å se at barna hjelper hverandre for å mestre nye utfordringer i leken. I tillegg erfarer vi at disse lekeapparatene gir rom for kreativ aktivitet. Barna finner sine ulike måter å bruke dem på, sier daglig leder Randi Alnes.

Variert underlag for trygghet, trivsel og varighet

Variasjon i underlag er stimulerende og innbyr til variert lek. Det skal også gjøre leken trygg og lekeplassen skal ha lang holdbarhet. Rampline har designet lekeplassen med helstøpt gummidekke, asfaltbaner og belegningsstein. Gummidekket er mykt og trygt å falle på og har fått mønster og farger inspirert av natur. Her er øyer av gress og sand og vann. Asfaltbanen er deilig å sykle på for de små, og med små hauger blir det litt fart og utfordringer i banen. Belegningsstein sørger for estetisk og solid innramming av anlegget. Innslag av naturstein er en rimelig og enkel måte å skape variasjon og elementer som barna elsker. Hele anlegget er prosjektert og levert av Rampline. Grunnarbeid er utført i samarbeid med entreprenør Tilseth. Helstøpt dekke er levert i samarbeide med Safeplay

– Apparata i Motorikkparken stimulerer det vestibulære sanseapparatet når barna balanserer, svinger og tumler rundt.

Randi Alnes, daglig leder Nymarkbakken barnehage

Andre referanser