Storhaug 5˚Øst

En inkuderende og annerledes kvartalslekeplass

– Ramplines lekeapparater gjør et stort bidrag til plassens utforming, identitet og stil. Lekeplassen brukes av alle – små barn, godt voksne og kule ungdommer.

Nathaniel J. Behrends, Rambøll, Landskapsarkitekt MNLA

Åpen og inkluderende lekeplass

Østre bydel av Stavanger har fått et nytt og urbant samlingspunkt. Og i 2016 ble Obos-prosjektet 5° Øst hedret med kommunens byggeskikkpris.

I sin begrunnelse for byggeskikkprisen skriver juryen blant annet at «Lokalsenteret med tilhørende kvartalslekeplass har på kort tid blitt en naturlig møteplass i Stavanger øst».

Lekeplassen er åpen og inkluderende i sin form og utførelse. Her møter du småbarnsfamilier såvel som ungdommer eller menn i dress balanserende på slakkline eller balansekuler. Lekeplassen legger til rette for lek, aktivitet og rekreasjon på mange ulike nivå – på tvers av alder og funksjonsnivå. Prosjektet er utført av Rambøll og Link arkitektur.

Knutepunkt og hjerte av bydelen

Arkitektene utformet kvartalslekeplassen som en liten park og valgte en plassering som setter den i kontakt med den allerede etablerte parken på motsatt side av gaten. Sammen utgjør det hjertet av bydelen.

I det totale prosjektet er mange av de tingene vi bruker byens til, satt sammen i et knutepunkt for nabolaget. Som å stoppe for å hvile eller å leke, for handle eller ta en kaffe. Ting vi alle gjør på tvers av alder og livssituasjon.

Levert fra Rampline® slakkline og Rampball balansekuler. Se pris og oppsett eksempler på Motorikkparker Dronebilde©Hundven-Clements

Foto©Monica Larsen
Foto©Hundven-Clements

Andre referanser