Trygg lek på trätrall

NYHET


Ett rull- och miljövänligt stötdämpande fallunderlag

Shockdeck™️ på lekplatsen

Äntligen ett rullvänligt fallunderlag som ger universell utformning utan att det avger mikroplast till omgivningen, något som inte kan undvikas med tex. platsgjuten gummi och konstgräs.

ShockDeck™ består helt enkelt av standard trallvirke i kombination med en speciell stötdämpning. Leveransen från Rampline består av en uppsättning stötdämpare, och materialet till själva trätrallen kan köpas i närmaste byggvaruhus.

Den okomplicerade konstruktionen gör att byggandet blir enkelt, och lekredskapen monteras som vanligt fast i underliggande betongfundament.

Priser och beställning

trä – ETT MATERIAL som GJORT FÖR LEK

Trädäcket är, trots sin fasta yta, ett mycket trevligt och välkomnande material att leka på. När barn intuitivt förstår att det är tryggt att hoppa, springa och falla, vågar de också utforska lekens värld fullt ut.

Genom att konstruera lekytan på samma nivå som omgivningen, får man en rullvänlig yta där alla, också personer med nedsatt rörlighet, kan delta i leken.

SUPERDäMPaREN

ShockDeck™ är konstruerad med en innovativ och effektiv stötdämpare av naturgummi, samt en justerbar fot som gör monteringen enkel.

Naturgummi är ett material som tål otaliga deformationer och som alltid återgår till sin ursprungliga form.

ShockDeck™ är certifierad enligt EN 1177:2018 för fallhöjd upp till 1,6 meter.

uppfyller framtidens krav

ShockDeck™ är utvecklat för att erbjuda universell utformning med minimal miljöpåverkan. Matrisen nedan visar jämförelsen mellan ShockDeck™ och de vanligaste typerna av fallunderlag som används på lekplatser idag.

  ShockDeck™ Platsgjuten gummi Konstgräs Fallsand/grus Bark/flis
Universell utformning          
Mikroplastfritt          
Kan källsorteras          

Fördelar och egenskaper

miljövänlig

  • Låga utsläpp av växthusgaser
  • Ingen förlust av mikroplaster
  • Genererar inte problematiskt avfall
  • Stötdämpare kan återanvändas
  • Ingen användning av lim eller kemikalier vid byggande
  • Dränerande yta

Universellt utforMad

  • Shockdeck™ har en rullvänlig yta, lämplig för olika funktionsvariationer, också för användare av rullstol.

Enkel konstruktion

  • Enkel att bygga efter bygganvisningarna
  • Förutsägbart underhåll – enkelt att byta ut enstaka delar
  • Effektiv och enkel att inspektera

Vanliga frågor och svar

Besök produktsidan för att hitta priser, teknisk information, produktblad, nedladdningsbara filer med mera. Här kan du också få en offert och göra en beställning.

SHOCKDECK™️ PRODUKTSIDA

Vidar Skavland
Produktutvecklare på Rampline