BY I LEK OG BEVEGELSE

Lek, rekreasjon og trening midt i byen, på torget eller i parken.

Motorikkparker i byrom, torg og parker

Gode møteplasser som tilrettelegger for lek og aktivitet bringer livskvalitet til byens befolkning. Trenden mot færre biler og mer plass til mennesker gir et behov for aktivitetsområder som er større enn noen gang. Folk trenger lek, bevegelse, variasjon og uhøytidelige møtesteder. Motorikkparkene er svært populære for et bredt aldersspenn, og på grunn av den universelle utformingen kan alle som vil delta i aktivitetene.

  • Motorikkparkene er populære, og tåler intens bruk på offentlige steder.
  • Fungerer for et bredt aldersspenn og for brukere på ulike funksjonsnivå. Alle kan være med på aktivitetene: Foreldre og barn, mennesker med funksjonsnedsettelser og idrettsutøvere.
  • Kan brukers til både lek og trening.
  • Flere av apparatene fungerer også som møteplasser hvor grupper kan sitte sammen.
  • Lave høyder på apparatene gir et anlegg som ikke ruver i landskapet, men som føyer seg fint inn de aller fleste plasser.
  • Bærekraftig: Robuste apparater med kloke miljømessige materialvalg og med utskiftbare deler gir lang levetid.
  • Kan leveres med forankring over bakken.

Eksempel på Motorikkpark™ i byrom

Motorikkpark™-konseptet innebærer å kombinere to eller flere balanseapparater for å øke antallet mulige variasjoner i leken. I et byrom, der det ofte er naturlig å legge til rette for en bred gruppe brukere og ulike aktiviteter, vil et spenn av apparater fra aktivitetsbenker og trampoliner mer utfordrende balansekuler og balanseline ofte gi et godt resultat.

Aktivitetsapparater og beplanting

Kombinasjonen aktivitet og beplanting gir levende byrom med stor appell hos ulike brukergrupper. Flere av Ramplines apparater egner seg godt til slike løsninger. Floating Bench™ er en stedstilpasset benk som binder sammen rommet, og sammen med Jumpstone™ fjærende hoppesteiner kan man lage en verden for spennende utforsking, som samtidig fungerer som sitteplasser for sosialt samvær.

Fleksibel forankring gir muligheter

Ramplines apparater er normalt forankret med et 20 cm dypt fundament, pluss falldekke (som regel 5 cm ved helstøpt dekke). Lavere forankringsløsninger kan også leveres ved behov, for eksempel for bruk på takterrasser eller der graving ikke er mulig.

Se også Rampline Street™ Motorikkparker uten graving

Se også 4 grep for en mer bærekraftig lekeplass

Se referanseprosjekter: Obos-prosjektet 5° Øst  Bryne torg Ålgård torg