Aktiv og sunn start

Kreativ lek i barnehagen som stimulerer til bedre balanse og motorikk fra tidlig alder.

Motorikkpark i barnehagen

Barnehagen er en svært viktig arena for barns utvikling av ferdigheter og opplevelser gjennom lek. Ramplines apparater er spesielt utviklet for å trigge den fysiske lekegleden som stimulerer balanse, motorikk og den viktige kommunikasjonen mellom kropp og sinn.

Ramplines Motorikkpark™-konsept innebærer å sette sammen flere apparater slik at de kan brukes i kombinasjon med hverandre, for å gi en nærmast uendelig variasjon i leken.

Når Motorikkparken skal plasseres i en barnehage gjør vi noen valg og tilpasninger på oppsettet slik at det passer perfekt først og fremst for små armer og bein.

Motorikkparkens egenskaper

 • Utfomet for å kunne brukes av et bredt aldersspenn. Gir utfordringer som barna kan vokse med gjennom de viktige årene i barnehagen.
 • Uovertruffen stimulanse av støttemuskler, balanse og motorikk.
 • Riskful play er en del av Motorikkparkens natur: Spennende utstyr som «kiler i magen», selv om fallhøyden er lav og omgivelsene trygge.
 • Enkle og gjennomtenkte design gir apparatene mange bruksmuligheter, uten å styre akkurat hvordan barna skal bruke dem. Slike apparater trigger til kreativ lek og næring til barnas utforskertrang.
 • Estetisk: Lave høyder på apparatene gir et anlegg som ikke ruver i landskapet, men som føyer seg fint inn de aller fleste plasser.
 • Universell utforming: Lav høyde og enkel tilkomst til apparatene gjør at alle kan delta i leken uavhengig av funksjonsnivå.
 • Bærekraftig: Robuste apparater med kloke miljømessige materialvalg og utskiftbare deler gir lang levetid.
 • Ved å benytte et nivåstabilt falldekke vil alle få tilgang uavhengig av brukernes funksjonsnivå.
 

Slik fungerer apparatene

Med Ramplines lekeapparater kan barna fra 2-års alder leke seg frem til god balanse, styrke og motoriske ferdigheter. Fra enkle bevegelser til mer krevende og spennende momenter som mestres med øvelse over tid. Barn lærer fort og mestringsfølelsen gir god mental vekst for barnet.

 • Nedfelte trampoliner tilfører fart i leken og styrker ben- og støttemuskler. Men trampolinen er også fin å sitte i, og vil ofte fungere som en samlingsplass.
 • Rampball som vipper og roterer vil de minste barna balansere på ved å feks. ligge eller sitte. Barn opp til ca 2 år vil ofte trenge en hjelpende hånd. Større barn vil etter hvert kunne hoppe fra kule til kule, og slik utvikler de effektivt balansen.
 • Balanselinen (Rampline® slakkline) er det mest utfordrende apparatet. Små barn kan utfordre balansen ved å ligge på linen. Større barn kan hjelpe hverandre, og det å balansere på egen hånd er noe å strekke seg etter.
 • En aktivitetsbenk som Floating Bench utfordrer balansen jo mer fart man har. Den fungerer også som samlingsplass og et fint punkt for rollelek.
 • Balancebuddy (balansebommer) og Jumpstone (hoppesteiner i naturgummi) er spennende løypeelementer. Å hoppe fra stein til stein over videre ver stokker og steiner trigger spenning om mestringsfølelse
 • Rampit™ aktivitetsstativ kan brukes på utallige måter. Kubestativene trigger barns behov for variasjon og utfordringer i klatre- og buldrelek. Slik lek gir barna tidlig øvelse i å løfte egen kroppsvekt og beherske sving- og klatrebevegelser. Morsomme og varierte bevegelser som setter alle kroppens støttemuskler i arbeid.

Les også Superkraften – Derfor skal du trene balansen

Se referanse Motorikkpark i Nymarkbakken FUS barnehage