Fart og koordinasjon

Jumpstone™

Jumpstone™ gir en herlig respons når man hopper fra stein til stein, og passer perfekt i en hinderløype. Jumpstone™ trigger en spennende og kreativ lek som utfordrer fart og balanse.

Hoppe på MYKE STEINER

Jumpstone™ hoppestein har fjærinnfesting og ru overflate av naturgummi. Fjæren gir en liten sprett og vipputslag til alle sider. Populært apparat for et bredt aldersspenn.

 • Settes sammen i grupper i balanseparker og løyper
Legg til forespørsel
Sertifisert etter EN 1176 (lekeapparater)
og NS EN 16630 (Treningsutstyr).
certificate
Montering og sikkerhet
Montering i ulike fallunderlag

Kunstgress/helstøpt dekke (kork, gummi ol.)

Gress/løsmasser (kutterflis, bark, fallsand ol.)

ShockDeck™

egnede fallunderlag
 • Helstøpt kork/gummi, gummibark, kunstgress, gress/armert gress, støtsand/perlegrus, bark/grovflis samt ShockDeck™.
 • Harde underlag kan også benyttes. Generelt om harde underlag: Iht Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr, § 11 skal lekeplassutstyrets fallunderlag være støtdempende dersom fallhøyden er over 60 cm. I bestemmelsen fjerde ledd står det at fjell, betong eller asfalt ikke skal brukes som fallunderlag. Dette må forstås som et absolutt krav knyttet til fallhøyder over 60 cm, og ses i sammenheng med kravene i NS‐EN 1176. Slik forskriften forstås så kan underlag uten støtabsorberende egenskaper benyttes for utstyr hvor fallhøyden ikke overskrider 60 cm. Rampline som virksomhet og eier av anlegg er pliktig å utføre nødvendige risikovurderinger slik at skadepotensialet reduseres til et minimum. Dette gjenspeiles i bestemmelsens første ledd. Har du spørsmål om plassering av Jumpstone™ på harde underlag – ta kontakt med oss så ser vi på deres prosjekt sammen.
 • Ved bestilling/forespørsel, oppgi tiltenkt fallunderlag
Sikkerhetssone
 • Krever sikkerhetssone i 150 cm avstand fra apparatet.
 • Kan overlappe soner med andre apparater (ref NS EN 1176-1:2017/4.2.8.2.5)
 • Kan settes sammen i grupper og løyper (ref NS EN 1176-1:2017/3.20)
Fallhøyde
 • 18 cm
Montering
 • Ved montering i gress og løsmasser er en monteringskrakk for monteringsdybde 21,5 cm (gress) eller 30 cm (løsmasser) inkludert.
 • Leveres klargjort til forankring i betongfundament, ekspansjonsbolter medfølger produktet
 • Påkrevd tykkelse på betongfundament er 20 cm. Dersom fundament for flere apparater er støpt sammen i ett stykke er påkrevd tykkelse 15 cm
 • Monteringstid ca 30 min 1 person
 • Monteringsanvisning medfølger produktet
Materialer, kvalitet og holdbarhet
 • Alle komponenter er dimensjonert for langvarig bruk utendørs
 • Alle stålkomponenter (fjær, innfestningsplater etc.) er varmgalvanisert og/eller pulverlakkert
 • “Steinen” består av naturgummi. Nedre del mot bakkenivå har en flens av naturgummi
 • FDV medfølger produktet
Sikkerhet
 • Sertifisert av TÜV etter: – Lekeplassutstyr NS EN 1176-1:2017 – Fastmontert utendørs treningsutstyr NS EN 16630
 • Potensielt klempunkt i fjærsystemet er beskyttet med en gummiflens
 • Jumpstone™ er 18 cm høy og er uten tvungen bevegelse. Apparatet kommer dermed ikke inn under kravet om støtdempende underlag iht NS EN 1176-1:2017/4.2.8.5.3
Grupper og løyper
 • Jumpstone™ er laget for å plasseres flere sammen som grupper og som løyper. Det anbefales å variere avstandene mellom apparatene.
 • Tegningen under viser eksempel på oppsett i gruppe/løype. Tegningen kan lastes ned i dwg-format under nedlastinger.

Anbefalte avstander mellom Jumpstone i løype (senter til senter):

 • Barnehager: fra 70 cm til 100 cm.
 • Skoler, ungdomskoler, parker og byrom: fra 90 cm til 170 cm.
 • Minimum 70 cm anbefales.
Nedlastinger

PDF

Monteringsanvisning

Tekniske filer

Linkene åpner Google Drive-mapper der du kan velge å laste ned produktvarianten du har behov for.

– Tekniske filer inkluderer sikkerhetssone
– 3D DWG inkluderer også fundament under bakkenivå
– BIM-filer inkuderer i tillegg relevant informasjon samt linker til nedlastbare dokument.

Dersom det er noe du ikke finner, ta kontakt med Rampline på kontakt@rampline.no

2D | DWG
3D | DWG
BIM | IFC
Treningseffekt

Jumpstone™ tilbyr trening for eksplosiv styrke,
fot-øye koordinasjon samt balanseferdigheter.

Muskelgrupper:
Legg- og kjernemuskulatur.

 Eksempler på øvelser:
– Hoppe fra stein til stein
– Forsøk øke farten og gjøre lengre hopp
(> 30 sekunder)

Flere produkter