stad i lek och rörelse

Lek, rekreation och träning mitt i stan, på torget eller i parken.

Motoriklekplats i staden, på torget eller i parken

Bra träffpunkter som möjliggör lek och aktivitet ger livskvalitet för stadens befolkning. När trenden är att människor får mer utrymme på bilarnas bekostnad skapar det ett behov av meningsfulla aktivitetsområden. Människor i alla åldrar har behov av lek, rörelse, variation och informella mötesplatser. Motoriklekplatserna har blivit mycket populära för ett brett åldersspann, och på grund av den universella utformningen kan alla som har lust vara med på aktiviteten.

  • Populärt: Motoriklekplatserna är attraktiva, och de tål intensiv användning på offentliga platser.
  • Alla kan vara med: Fungerar för ett brett åldersintervall, för barn och deras föräldrar, människor med funktionshinder eller idrottsutövare.
  • Kan användas till både lek och träning.
  • Träffpunkt: Flera redskap fungerar också bra att sitta på, något som bidrar till att aktivitetsanläggningen blir ett trevligt ställe att umgås.
  • Estetiskt: Låga höjder på de flesta av redskapen ger en anläggning som passar in överallt och som inte dominerar över sin omgivning.
  • Hållbarhet: Robust utrustning med kloka miljömässiga materialval och utbytbara delar ger en lång livslängd.
  • Ingen grävning: Det mesta av utrustningen kan levereras för att förankras över markytan.

ETT EXEMPEL PÅ EN motoriklekplats i ett stadsrum

Motoriklekplats-konceptet innebär att två eller flera redskap kombineras för att på så sätt utöka antalet olika sätt utrustningen kan används på. I ett stadsrum är det ofta en fördel om man kan anpassa anläggningen till flera olika åldersgrupper. Genom att kombinera aktivitetsbänkar och studsmattor med mer utmanande slacklinor (dynamiska balanslinor) och balansbollar får man ofta et bra resultat.

Aktivitetsutrustning och växtlighet

Kombinationen mellan fysisk aktivitet och växtlighet ger ett levande stadsrum med stor attraktionskraft i olika användargrupper. Flera av Ramplines redskap lämpar sig mycket bra till sådana lösningar. Floating Bench™ är en platsanpassad bänk som binder ihop rummet, och tillsammans med Jumpstone™ fjädrande hoppstenar kan man skapa en värld att gå på spännande upptäcksfärder i. Samtidigt ger bänken sittplatser som underlättar social samvaro.

Flexibel förankring ger möjligheter

Ramplines utrustning har ett standard förankringsdjup på 20 cm, plus ytbeläggingen (vanligtvis 6 cm vid platsgjutet underlag). Vi kan också leverera lösningar för ännu grundare förankringsdjup, till exempel vid montering på takterrass eller där det inte är möjligt att gräva.

Läs också Rampline Street™ motoriklekplats utan att gräva

Läs också 4 punkter för en hållbar lekplats

Se våra referensprojekt: Obos-prosjektet 5° Øst  Bryne torg Ålgård torg