Bryne torg

Et hyggelig samlingspunkt for aktivitet gjør sentrum levende

– Dette ble et løft for sentrum og torget slik vi håpet på. Lekeplassen har blitt et hyggelig samlingspunkt og det gleder oss å se hvor mye den brukes av barn i alle aldre. Vi er veldig fornøyd med valget av lekeapparatene og Motorikkpark™ fra Rampline.

Jan Oskar Haugen, Time kommune

Lekeplassen skaper liv i sentrum

Kommunens ønske var å få mer liv på torget på alle årets dager, også utenom de store arrangementene. Løsningen ble en lekeplass med Motorikkpark™, sentralt plassert, midt i hjertet av Bryne. Nært til lekeplassen ligger isbar, kafeer og kino.

Stedet er blitt et naturlig stoppested og møteplass. Lekeplassen er universelt utformet. Det gjør det enkelt for barn med nedsatt funksjon å komme inn på lekeplassen, komme inntil apparatene og finne sin måte å delta i leken på. Torget har blitt et sted med mye aktivitet av lekende barn, ungdom og voksne.  

Avtagbart system

Lekeapparatene er levert med Ramplines unike avtagbare system. Det betyr at dette lekeplass-arealet kan frigjøres/gjøres plant med øvrig bakkenivå. Dermed har kommunen fortsatt mulighet til å bruke hele arealet av torget til annen bruk ved behov.

Entreprenørarbeid er utført av Grunn-Service AS / Gartner Anlegg AS Anlegget er prosjektert av Rampline. Levert fra Rampline® slakkline og Rampball balansekuler.

Andre referanser