Egenskaper och fördelar

Ramplines aktivitetsutrustning är utvecklad och tillverkad i Skandinavien. Den är utformad för att älskas av människor i alla åldrar och på alla funktionsnivåer. Därför måste utrustningen tåla både väder, vind och hård användning. Detta är några av de egenskaper som utmärker våra produkter:

Kreativ lek

Lek, kreativitet och utforskning är centralt i barns utveckling. Därför är Ramplines lek- och aktivitetsutrustning utformad för att kunna användas på många olika sätt. Det är bara användarens egen fantasi, ålder och förmåga som styr aktiviteten.

 

Balans

Vår aktivitetsutrustning är utformad för att stimulera balans, motorik och smidighet – grundläggande förmågor som er så viktiga för barn som växer och utvecklas.

Balansen er utgångspunkten för all rörelse en människa gör. Den är viktig i all sport och idrott. Dessutom är den viktig för kroppshållning och för att förebygga skador. Balansen är också viktig för att kunna hålla sig rörlig hela livet.

Träning

Den bästa träningen er den du gör utan att du tänker på att du tränar. Ramplines lösningar främjar lek och träning samtidigt i ett och samma koncept. Balans-, styrke- och rörelseträning blir bokstavligt talat en lek, och får igång varje liten muskel i kroppen.

 

 

Variasjon

Ramplines utrustning er utformad för att kunna kombineras tillsammans i banor och grupper. Variationsmöjligheterna är många, och detta är också själva essensen i vårt motoriklekplats-koncept. Motoriklekplatsen sporrar fysisk lek och rörelse och ger utmaningar på alla nivåer.

Läs också Exempel på motoriklekplats-uppställningar

Säkerhet

Vår utrustning är utformad med tanke på en hög nivå av säkerhet för användaren. Utrustningen har inga skarpa kanter, och de flesta vågräta ytor är täckta av gummi med stötdämpning.

All vår utrustning är TÜV-certifierad enligt EN 1176:1-2017

Alla åldersgrupper

Fysisk aktivitet och lek är viktigt för trivsel och lärande genom hela livet. Det är också den allra bästa ramen för kontakt mellan individer i olika åldrar. Vi har utvecklat vår utrustning för att trigga  fysisk lek som både utmanar och ger en känsla av bemästring. Utrustning som man aldrig växer ifrån, och som samlar människor i alla åldrar.

 

Universell utformning

Vårt mål är att alla ska inkluderas i lek och aktivitet, oavsett funktionsförmåga. Det är därför vi gör allt vi kan för att alla ska kunna delta på deras egen nivå, och det är därför vår utrustning och våra lekplatser är universellt utformade.

Miljö

Miljö och hållbarhet är centralt för oss i Rampline. Allt annat hade varit otänkbart med tanke på att vi levererar lösningar som ska användas av kommande generationer. Därför lägger vi största vikt vid att producera så slitstarka produkter som möjligt, så miljömässigt förnuftigt som möjligt.

Flexibel förankring

Vår utrusting är anpassad till de flesta underlag, som platsgjuten kork och gummi, konstgräs, lösfyllnadsmaterial som sand och bark, och till gräs.
Fundamenten hålls så låga som möjligt så att utrustningen också kan användas på takterrasser eller andre platser där det inte kan grävas djupt.

Underhållsvänlig

All vår utrustning är utformad så att man kommer åt om man behöver byta delar eller utföra underhåll.

Vi är här för dig

Med Ramplines ingående kännedom till produkterna ger vi snabb support. Som både utvecklare och tillverkare erbjuder vi en kort leveranstid på alla delar.

Om du har frågor om montering, underhåll eller reparation,

ring oss på +47 916 65 774

eller skicka ett meddelande