Personuppgifts- och cookie-policy

Vi i Rampline önskar att behandla personuppgifter från våra kunder på ett sätt som är i överensstämmelse med våra rättsliga åligganden, samtidigt som vi ska vara öppna om hur vi använder denna informationen. Vi önskar, precis som du, att skydda dina personuppgifter och din integritet.

Vad är personuppgifter?

Med personuppgifter menas information som gäller en en identifierad eller indentifierbar individ. Detta dokumentet handlar om information vi har fått av dig.

Detta är några av huvudpunkterna i Ramplines personuppgiftspolicy:
– Vi kommer aldrig att sälja dina uppgifter till en tredjepart.
– Vi använder data för att kunna erbjuda en utmärkt kundbehandling, bland annat genom att anpassa den information vi delar med dig, för at säkerställa att den är relevant och nyttig.

Personuppgifter som vi samlar in
Vi samlar personuppgifter som du har valt att ge oss när du tex fyller i ett kontaktformulär på websidan, eller när du kontaktar oss på andra sätt. Det kan gälla tex:
namn,
e-postadress,
firmanamn,
telefonnummer,
postadress,
projektnamn,
IP-adress

Hur vi använder dina uppgifter
Vi använder uppgifterna på följande sätt:
till att identifiera dig och kommunicera med dig
till att föra våra egna interna anteckningar
till att utveckla produkter och tjänster
till att besvara förfrågningar eller klagomål från dig
till att utföra marknadsundersökningar och utvärdera marknadsföringsstrategier och kampanjer
om du redan är vår kund eller har annan kontakt med oss: till att uppdatera information om vår kontakt med dig i vårt kundinformationssystem
till att leverera produkter och tjänster till dig
till att marknadsföra våra produkter och tjänster till dig via kanaler som nyhetsbrev eller invitationer till arrangement

Marknadsföring
Vi önskar att ge dig information om Ramplines produkter och tjänster och annan information från företaget som vi tror kommer att intressera dig.
Vi lämnar inte dina uppgifter vidare till utomstående organisationer.
Om du på någon tidpunkt inte vill att dina uppgifter ska användas till marknadsföringsändamål kan du kontakta Rampline så att vi kan radera dig från våra listor.
Om du har mottagit e-post med reklam från Rampline och inte längre önskar detta så kan du välja att inte motta fler sådana i framtiden genom en länk i e-posten.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi kommer bara att spara dina uppgifter så länge det behövs för att uppnå det ändamål till vilket uppgifterna har samlats in, samt för att uppfylla vissa rättsliga skyldigheter vi har till at spara dem en viss tid, när det gäller till exempel garantiavtal och liknande. När vi inte längre har detta behov kommer vi att se till att uppgifterna raderas på ett säkert sätt.

Säkerhet
Rampline har skyldighet att skydda dina uppgifter. För att förhindra oauktoriserad tillgång eller vidareförmedling har vi etablerat lämpliga fysiska, elektroniska och förvaltningsmässiga procedurer, där detta är relevant, för att skydda dina uppgifter.

Dina rättigheter
Du har rätt att bli informerad om att vi innehar dina uppgifter, rätt att få tillgång till dem samt rätt att ändra felaktigheter. Du har också rätt att kräva att upplysningarna raderas, rätt att begränsa hur vi behandlar dem och protestera mot hur vi behandlar dina upplysningar. Du kan när som helst göra dessa rättigheter gällande. De är inte absoluta, utan underlagda vissa undantag/begränsningar.

VAD ÄR COOKIES (INFORMATIONSKAPSLAR)?

Cookies är enkla textfiler som vår webserver lagrar på din datamaskin eller mobila enhet. Varje cookie er unik för just din webläsare, och den innehåller anonym information som tex en unik identifikator, websidans domän samt en del siffror.

Vilka sorters cookies använder vi?
Nödvändiga cookies gör att vi kan erbjuda en så bra tjänst som möjligt när du besöker vår websida og använder websidans funktioner.

Analys-cookies samlar anonyma data om hur vår websida används och hjälper oss att göra innehållet relevant och så användarvänligt som möjligt. Sådana cookies innehåller ingen personlig information, som namn eller epost etc.

Hur du raderar cookies
Om du vill ta bort eller förhindra att cookies används på vår websida kan du göra detta genom en inställning i din webläsare.