Utrusting som stimulerar

Ramplines utrustning är speciellt utvecklad för att trigga fysisk lek och rörelseglädje. Allra bäst kommer redskapen till sin rätt när de placeras i olika kombinationer, då användarens fantasi får styra leken. Vi kallar det balanspark. Balansparken kan anpassas så att den fungerar till ett stort åldersspann och olika funktionsnivåer.