Referenser

Ramplines lekplatser och motoriklekplatser har det gemensamt att de används intensivt av en brett sammansatt allmänhet. Vårt motoriklekplats-koncept skapar liv och rörelse, trivsel och samvaro.

Vi har levererat tusentals av produkter till små och stora projekt i Norge och i andra länder: Skolor, förskolor, torg och stadsrum, bostadsrättsföreningar, idrotts- och träningsområden, köpcentrum, flygplatser osv.