Att välja fallunderlag på lekeplassen

Ett bra val av fallunderlag på lekplatsen är viktigt av flera orsaker. Förutom stötdämpning och säkerhet ska man tänka på den universella utformningen, miljö, pris, underhåll och estetik. Och glöm för all del inte att underlaget också ska vara bra att leka på.

Det kan vara besvärligt att väga de olika underlagens egenskaper mot varandra, och tyvärr existerar inte underlaget ännu som är bäst på allt. Vi har utformat en översikt över de vanligaste underlagstyperna - en underlagsguide med fördelar, nackdelar och möjligheter. Gå till översikten

Men först några ord om vilka faktorer man ska ta med i bedömningen:

Stötdämpning

Alla material som används som underlag på lekplatsen ska vara godkända enligt EU-normen för den fallhöjd som utrustningen har. EU-normens avsikt är först och främst att förhindra huvudskador, och andra allvarliga skador.

Det är leverantören av utrustningen som kan berätta vilken fallhöjd man ska dimensionera underlaget för, så kontrollera att underlaget faktiskt kan användas till utrustningen som avses. Till exempel är gräs tillåtet vid max. 100 cm kritisk fallhöjd.

Allra bäst på stötdämpning anses i allmänhet fallgrus att vara. Det beror på att grusen absorberar all energin i stöten och inte ger någon studs, som andra material kan göra.

Miljö

Naturmaterial som gräs, bark, träflisor, eller sand, och allra helst kortresta produkter, är naturligtvis överlägset ur hållbarhetssynpunkt jämfört med syntetiska material som platsgjuten gummi ("gummiasfalt") eller konstgräs.

Dessa konstgjorda underlag har viktiga egenskaper som gör att de kan bli svåra att utesluta, men eftersom de tillverkas av petroleumsråvaror, och även om det delvis handlar om återanvända material, ger de upphov till mikroplastpartiklar. Det relativt nya materialet platsgjuten kork kan i så fall vara en kompromiss med en mindre miljöpåverkan, men med samma fördelar som gummi och konstgräs.

Pris

Priset på själva materialet plus kostnaden för att lägga ut det ger ett sammanlagt kvadratmeterspris. Detta pris får ofta vägas mot de underhållskostnader man kan förvänta genom lekplatsens livstid. Det är just när det gäller underhållet att de stora prisskillnaderna kan visa sig.

Underhåll

Vissa underlag kräver en hel del underhåll, särskilt om lekplatsen har många lekande barn. I allmänhet kräver lösfyllnadsmaterial som sand och bark mer arbete än platsgjutna underlag. Man behöver fylla på, släta ut, städa material som sprider sig, och man kan behöva kontrollera om fallunderlaget samlar skräp, avföring från katter eller farliga föremål som sprutspetsar och glasskärvor. Platsgjutna material och konstgräs är inte heller alltid oproblematiska eftersom eventuella skador vid tex. vandalism kan vara svårare att åtgärda utan speciella material och kunskap.

Universell utformning

Att alla ska kunna leka på lekplatsen, oberoende av funktionsnivå, är något som borde vara en självklarhet men som tyvärr ofta glöms bort. Om man ska kunna komma åt utrustningen med en rullstol krävs ofta ett nivåstabilt underlag på ytan närmast utrustningen, som platsgjutet material eller konstgräs.

Estetik

Om man önskar en så naturlig miljö som möjligt på lekplatsen så lutar man kanske mot gräs, sand eller träflis. I andra ändan av skalan hittar man platsgjutet gummi, som kan läggas som banor, i färgglada mönster eller formas till spännande leklandskap med kullar och dalar.

Andra egenskaper

Vissa egenskaper handlar om materialets känsla, hur inbjudande det är och hur det stimulerar leken. Små barn älskar kanske att leka med sand (även om stötsand inte fungerer riktigt som sanden i en sandlåda). För större barn är konstgräs eller platsgjutet underlag oslagbart att hjula, stå på händer eller sitta och umgås på.

Underlagsguiden

En översikt över olika fallunderlag

Platsgjuten kork

Beskrivning

Korkgranulatet kommer från korkek.

Fördelar

 • Framställs av en naturlig och hållbar råvara
 • Ytan blir inte varm i starkt solljus
 • Lätt att hålla rent
 • Bra för rullstolsanvändare och för universell utformning på lekplatsen

Nackdelar

 • Inte så beprövat i nordiskt klimat
 • Finns bara naturfärgad
 • Inte lika mjukt som platsgjutet gummi

Platsgjuten gummi

Beskrivning

Kallas också gummiasfalt. Läggs i två lager: en bas av grovt granulat från återanvända bildäck (ska vara renat från gifter) samt ett lager av EPDM (genomfärgat gummi).  Se till att välja en miljöriktig kvalitet som är klassad enligt europeiska miljökrav (utan halogener, ftalater eller PAH).

Fördelar

 • Bra dräneringsegenskaper
 • Kan läggas i en tjocklek som ger mycket bra stötdämpning
 • Lågt underhåll
 • Slitstarkt
 • Kan läggas fritt i mönster och färgkombinationer och ger också 3-dimensionella möjligheter
 • Bra för användare med funktionshinder och rullstol

Nackdelar

 • Framställs av fossila råvaror
 • Gummigranulat kan lossna vid stor slitage  

Det er viktigt att vara noggrann vid läggningen med tanke på miljö och livslängd.

Gummiplattor

Beskrivning

Tillverkas av SBR (återanvänt gummi) eller EPDM (med genomfärgat ytlager).
Se till att produkten är klassad enligt europeiska miljökrav.

Fördelar

 • Finns i flera sorter och färger
 • Relativt bra för rullstolsanvändare och vid universell utformning av lekplatsen

Nackdelar

 • En bra inramning krävs for att hällarna ska ligga stabilt
 • Framställs av fossila råvaror
 • Ogräs kan växa i skarvarna
 • Är en källa till mikroplast vid stort slitage 
 • God kvalitet på hällarna är en förutsättning för att inte bitar ska lossna.
 • Kan vara problematiska att återvinna.

Gummibark

Beskrivning

Ett syntetiskt, sömlöst gummiunderlag med organiskt utseende.

Fördelar

 • God friktion
 • Kan läggas i valfria former
 • Läggs i ett lager och kräver mindre grundförberedelser än platsgjutet gummi.
 • Bra för rullstolsanvändare och vid universell utformning på lekplatsen

Nackdelar

 • Framställs av fossila råvaror
 • Den grova strukturen kan lösas upp vid hård användning
 • Den grova strukturen kan samla smuts som ger sämre dränering

Konstgräs

Beskrivning

Består av två lager: Ett stötdämpande lager underst och konstgräs över.

Fördelar

 • Slitstarkt
 • Inbjudande att leka och vistas på
 • Levereras i olika sorter och färger
 • Bra för rullstolsanvändare och vid universell utformning av lekplatsen

Nackdelar

 • Framställs av fossila råvaror
 • En källa till mikroplast vid slitage 

Gräs

Beskrivning

Godkänt för fallhöjder upp till 100 cm. Kräver et bra jordlager utan stenar.

Fördelar

 • Trevligt underlag när gräset har bra växtförutsättningar
 • Naturligt material

Nackdelar

 • Underhållskrävande
 • Kan bli otrevligt i vått väder och under den kalla delen av året
 • Slitage och komprimering påverkar stötdämpande och dränerande egenskaper
 • Känsligt för slitage

Saffagrass

Beskrivning

Kallas också ringmatta/gallermatta. Av gummi med hål som gräset kan växa igenom.

Fördelar

 • Enkel att lägga ut
 • Relativt bra stötdämpning

Nackdelar

 • Gräset trivs inte vid intensiv användning
 • Tillverkas av fossila råvaror

(Foto: sommerbutikken.no)

Träflis

Beskrivning

Får inte innehålla bark. Storleken ska vara 0,5 – 3 cm. Ett lager på 30 cm krävs för fallhöjder upp till 200 cm, och 40 cm för fallhöjder upp till 300 cm.

Fördelar

 • Naturligt material
 • Biprodukt (från sågbruk)
 • Fungerar bra hela året
 • Levereras i olika sorter
 • Bra stötdämpning

Nackdelar

 • Flyktigt material (en fördel med kantavgränsning)
 • Behov för påfyllning
 • Inte bra för rullstol eller för barn med funktionsnedsättning
 • Man kan behöva att avlägsna oönskade föremål som döljs i materialet (glasskärvor, sprutspetsar, kattavföring etc.)

Fallgrus

Beskrivning

Grus ska vara naturligt rundkornat och godkänt eller verifierat enligt EN1176. En tjocklek på 30 cm krävs vid fallhöjder upp till 200 cm och 40 cm for fallhöjder upp till 300 cm (EN 1176).

Fördelar

 • Billigt
 • Naturligt material
 • Oslagbar stötdämpning

Nackdelar

 • Flyktigt material (en fördel med kantavgränsning)
 • Behov för påfyllning
 • Inte bra för rullstol eller för barn med funktionsnedsättning
 • Man kan behöva att avlägsna oönskade föremål som döljs i materialet (glasskärvor, sprutspetsar, kattavföring etc.)
 • Kan orsaka slitage på angränsande ytor (på asfalt, platsgjuten gummi, trädäck etc.).
 • Kan orsaka slitage på lekutrustningen

Sand

Beskrivning

Kallas också EU-sand eller strid sand, och ska inte innehålla nollfraktion (de minsta partiklarna). Ska vara godkänd eller verifierad enligt EN1176. En tjocklek på 30 cm krävs vid fallhöjder upp till 200 cm och 40 cm vid fallhöjder upp till 300 cm.

Fördelar

 • Billigt
 • Naturligt material

Nackdelar

 • Flyktigt (en fördel med kantavgränsning)
 • Behov för påfyllning
 • Inte bra för rullstol eller för barn med funktionsnedsättning
 • Man kan behöva att avlägsna oönskade föremål som döljs i materialet (glasskärvor, sprutspetsar, kattavföring etc.)
 • Kan orsaka slitage på angränsande ytor (på asfalt, platsgjuten gummi, trädäck etc.).
 • Kan orsaka slitage på lekutrustningen
 • Dammigt material

Bark

Beskrivning

Ska vara av storlek 2 – 8 cm. En tjocklek på 30 cm krävs vid fallhöjder upp till 200 cm och 40 cm vid fallhöjder upp till 300 cm.

Fördelar

 • Billigt och hållbart alternativ

Nackdelar

 • Flyktigt material som lätt förflyttar sig (en fördel med kantavgränsning)
 • Behöver fyllas på ibland
 • Inte bra för rullstol eller för barn med funktionsnedsättning
 • Fukt och regn gör att det kan packa sig och bli kompakt

Lekplats eller en aktivitetspark?

Vår utrustning är utformad för montering på alla olika sorters underlag. Fråga oss om det är något du undrar över.