Underlagsguiden

Tänk på detta när du väljer fallunderlag för lekplatsen och aktivitetsparken

Att välja fallunderlag på lekplatsen

Ett bra val av fallunderlag på lekplatsen är viktigt av flera orsaker. Förutom stötdämpning och säkerhet ska man tänka på den universella utformningen, miljö, pris, underhåll och estetik. Och glöm för all del inte att underlaget också ska vara bra att leka på.

Det kan vara besvärligt att väga de olika underlagens egenskaper mot varandra, och tyvärr existerar inte underlaget ännu som är bäst på allt. Vi har utformat en översikt över de vanligaste underlagstyperna – en underlagsguide med fördelar, nackdelar och möjligheter. Gå till översikten

Men först några ord om vilka faktorer man ska ta med i bedömningen:

Stötdämpning

Alla material som används som underlag på lekplatsen ska vara godkända enligt EU-normen för den fallhöjd som utrustningen har. EU-normens avsikt är först och främst att förhindra huvudskador, och andra allvarliga skador.

Det är leverantören av utrustningen som kan berätta vilken fallhöjd man ska dimensionera underlaget för, så kontrollera att underlaget faktiskt kan användas till utrustningen som avses. Till exempel är gräs tillåtet vid max. 100 cm kritisk fallhöjd.

Allra bäst på stötdämpning anses i allmänhet fallgrus att vara. Det beror på att grusen absorberar all energin i stöten och inte ger någon studs, som andra material kan göra.

Miljö

Naturmaterial som gräs, bark, träflisor, eller sand, och allra helst kortresta produkter, är naturligtvis överlägset ur hållbarhetssynpunkt jämfört med syntetiska material som platsgjuten gummi (“gummiasfalt”) eller konstgräs.

Dessa konstgjorda underlag har viktiga egenskaper som gör att de kan bli svåra att utesluta, men eftersom de tillverkas av petroleumsråvaror, och även om det delvis handlar om återanvända material, ger de upphov till mikroplastpartiklar. Det relativt nya materialet platsgjuten kork kan i så fall vara en kompromiss med en mindre miljöpåverkan, men med samma fördelar som gummi och konstgräs.

Pris

Priset på själva materialet plus kostnaden för att lägga ut det ger ett sammanlagt kvadratmeterspris. Detta pris får ofta vägas mot de underhållskostnader man måste räkna med genom lekplatsens livstid. Det är just när det gäller underhållet att de stora prisskillnaderna kan visa sig.

Underhåll

Vissa underlag kräver en hel del underhåll, särskilt om lekplatsen har många lekande barn. I allmänhet kräver lösfyllnadsmaterial som sand och bark mer arbete än platsgjutna underlag. Man behöver fylla på, släta ut, städa material som sprider sig, och man kan behöva kontrollera om fallunderlaget samlar skräp, avföring från katter eller farliga föremål som sprutspetsar och glasskärvor. Platsgjutna material och konstgräs är inte heller alltid oproblematiska eftersom eventuella skador vid tex. vandalism kan vara svårare att åtgärda utan speciella material och kunskap.

Universell utformning

Att alla ska kunna leka på lekplatsen, oberoende av funktionsnivå, är något som borde vara en självklarhet men som tyvärr ofta glöms bort. Om man ska kunna komma åt utrustningen med en rullstol krävs ofta ett nivåstabilt underlag på ytan närmast utrustningen, som platsgjutet material eller konstgräs.

Estetik

Om man önskar en så naturlig miljö som möjligt på lekplatsen så lutar man kanske mot gräs, sand eller träflis. I andra ändan av skalan hittar man platsgjutet gummi, som kan läggas som banor, i färgglada mönster eller formas till spännande leklandskap med kullar och dalar.

Andra egenskaper

Vissa egenskaper handlar om materialets känsla, hur inbjudande det är och hur det stimulerar leken. Små barn älskar kanske att leka med sand (även om stötsand inte fungerer riktigt som sanden i en sandlåda). För större barn är konstgräs eller platsgjutet underlag oslagbart att hjula, stå på händer eller sitta och umgås på.

Underlagsguiden

En översikt över olika fallunderlag

Motoriklekplatser från Rampline

Motoriklekplatsen är en arena för fysisk lek som stimulerar motorik och balans. Läs mer om motoriklekplatsen här.

Flera artiklar värda att läsa