Det som engagerar oss

Här kan du läsa om våra senaste passioner. Troligen kommer det att handla om sånt som: hur barn leker och utvecklas, vikten av att vara fysisk aktiv oberoende av ålder och funktionsnivå, eller hur man skapar liv och rörelse på allmänna platser.