Aktiv och stark från början

Kreativ lek i förskolan som stimulerar balans och motorik tidigt i livet.

Motoriklekplats i förskolan

Förskoletiden er en mycket viktig fas för att barnets ska få utveckla sina olika förmågor genom upplevelse och lek. Ramplines utrustning är speciellt framtagen för att trigga fysisk lekglädje och därigenom stimulera balans, motorik och den viktiga kommunikationen mellan sinne och kropp.

 • Utrustningen är utformad för ett brett åldersspann. Barnen får utmaningar som de kan växa med genom de viktiga åren i förskolan.
 • Oöverträffad stimulans av bål- och stödmuskler, balans och motorik.
 • Riskful play är en del av motoriklekplatsens natur: Spännande utrustning som “kittlar i magen”, även om fallhöjden är låg och omgivningen säker.
 • Bra säkerhet: Spännande redskap som “kittlar i magen”, även om fallhöjden är låg.
 • Enkla och genomtänkta design gör att utrustningen kan användas på flera sätt, utan att styra precis hur barnet ska leka med den. Sådana redskap främjar kreativ lek och ger näring til barnets upptäckarlusta.
 • Estetiskt: Låga höjder på utrustningen ger en anläggning som inte dominerar över sin omgivning, men som passar in överalt.
 • Universell utformning: Låg ingångshöjd och enkel åtkomst till utrustningen gör att alla kan vara med på leken oberoende av funktionsnivå.
 • Hållbart: Robust utrustning som är tillverkad med kloka miljömässiga materialval, och utbytbara delar som ger lång livslängd.
 • Ett nivåstabilt underlag kan ge en enkel åtkomst oberoende av användarens funktionsnivå.
 • Motoriklekplatsen anpassas något till barnens ålder, först och främst med tanke på arm- och benlängder.

Se redskapen här

Motoriklekplats-projekt från Rampline

Så fungerar utrustningen

Med Ramplines lekredskap får barn från ca 2-års ålder leka sig fram till en bra balans, styrka och motorisk förmåga. Från enkla rörelser till svårare och spännande moment som de kan klara av efterhand. Barn lär sig fort och känslan av at övervinna hinder ger mental växt hos barnet.

 • Nergrävda studsmattor erbjuder fart i leken och styrker ben- och bålmuskler. Men studsmattan är också en mysig plats att sitta i och leka, och fungerar ofta som en liten samlingsplats.
 • Rampball som svajar och roterar kan de minsta barnen balansera på liggande eller sittande. Barn upp till ca 2 år behöver ofta en hjälpande hand. Större barn kommer efterhand att kunna hoppa från boll til boll, och på så sätt utveckla sin balans.
 • Balanslinan (Rampline® slackline) är det mest utmanande redskapet. Små barn kan balansera genom att ligga på magen över linan. Större barn hjälper varandra, och det att balansera på egen hand blir något de kan sträva mot.
 • En aktivitetsbänk som Floating Bench utmanar balansen ju mer fart man har. Den fungerer også som en samlingsplats och ett ställe för rollek.
 • Balancebuddy (balansbommen) och Jumpstone (hoppstenen av naturgummi) blir spännande element i en liten hinderbana. Att hoppa från sten till sten och vidare över en stock utlöser spänning och ger en känsla av att lyckas.
 • Rampit™ aktivitetsstativ kan användas på många sätt. Kubstativet möter barnens behov av variation och få lov att i klättra och ta i med musklerna. Det gör att barnen tidigt får träna på att lyfta sin egen kroppsvikt och behärska gung- och klätterrörelser.

Läs också: Superkraften – Därför ska du träna balansen